FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2014-09-30

Ágazati elemzés - faipar, bútoripar - 2013. - 2. rész

A hazai faipar és bútoripar ágazati elemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2013. évi adatokkal készült tanulmányból emelünk ki néhány fontosabb elemet. 2. rész

Megosztás: Megosztás a Facebook-on


A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Nemzeti Munkaügyi Hivatalon belül működő Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés féléves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2013. éves adatokkal készült tanulmány Regisztrált gazdasági szervezetek... fejezetéből tesszük közzé részeket.

 

Az elemzés első (korábban publikált) része itt olvasható teljes terjedelmében

...

A fafeldolgozó-ipar termelése 2013-ban 6,5%-kal csökkent az egy évvel korábbi 2,3%-os növekedés bázisán. 2013 decemberében 5,6%-kal emelkedett a kibocsátás az előző évi 13,8%-os csökkenés bázisán. A szakágazat hazai értékesítése 2013-ban 8,2%-kal visszaesett, decemberben pedig 13,2%-kal nőtt. A 2013 évi exportértékesítés 4,4%-kal csökkent a múlt évi 0,8%-os növekedés bázisán, decemberben pedig a szakágazat kivitele 8,9%-kal emelkedett az egy évvel korábbi 29,0%-os visszaesés bázisán.

 

A hazai bútoripar 2009-ben kezdődött mélyrepülése 2012-ben úgy tűnik megállt. Az ágazat termelése 1,0%-kal emelkedett. A belföldi értékesítés változatlanul csökken (- 3,9%) a múlt évi 8,2%-os visszaesés bázisán. Az export a január-decemberi időszakban 3,1%-kal bővült, ezen belül decemberben 10,8%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2013 egészében az ágazat termelése lényegében stagnált (+0,3%), belföldi értékesítése 2,0%-kal csökkent, kivitele pedig 1,8%-kal emelkedett 2012 azonos időszakához képest. Múlt év decemberében ugyanakkor a termelés 4,4, a hazai eladás 10,1%-kal mérséklődött, míg a kivitel 0,8%-kal bővült.

Az EU-28 részben becsült építőipari termelése - munkanappal kiigazított indexe szerint - 2013 IV. negyedévében 0,2%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz képest. Építményfőcsoportok szerint az épületek építése stagnált, az egyéb építmények építése 1,6%-kal esett vissza.

2013. decemberében az építőipar teljesítménye 1,1%-kal nőtt, az épületek építése 0,7%-kal volt magasabb, míg az egyéb építményeké 1,9%-kal haladta meg, a 2012 decemberi mértéket. Az adatot szolgáltató tagállamok közül 2013 negyedik negyedévében az építőipari termelés Szlovéniában (22,3%), Magyarországon (13,4%) és Litvániában (18,4%) emelkedett a legkiugróbb mértékben. A legjelentősebb csökkenés az építőipar teljesítményében Olaszországban (-9,8%), Cipruson (-27,6%), Portugáliában (-13,8%), és Dániában (-7,7%) következett be.

2013-ban a hazai építőipar termelése 9,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Múlt év decemberében a termelés 11,4%-kal volt magasabb, mint 2012 decemberében. A növekedés részben a korábbi alacsony bázis, részben a bővülő út- és vasútépítési munkák, illetve ipari épületek építésének eredménye.

Az épületek építése főcsoport termelése 10,4%-kal, míg az egyéb építmények építése 8,6%-kal emelkedett 2013-ban 2012 azonos időszakához képest. 2013 decemberében az épületépítés volumene 12,8%-kal, az egyéb építmények építése 9,3%-kal emelkedett 2012 decemberéhez képest.

2013-ban 30,9%-kal csökkent a használatba vett lakások száma az egy évvel korábbihoz képest. A csökkenés - Budapest kivételével - valamennyi településtípust és régiót érintett.

2013-ban a külkereskedelmi forgalom export volumene 4,8, az import 5,0%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az euróban számított kivitel volumene 2,2, a behozatalé 1,9%-kal bővült. A külkereskedelmi mérleg 7.008,5 millió euró többletet mutatott, az előző évi 6.654,5 millió euróval szemben. Ez 354 millió euró egyenleg javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A fa alapanyagok 2013. január-decemberi külkereskedelmi forgalma pozitív egyenleggel zárt, mértéke meghaladja a 20 milliárd forintot, ami 6,4%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. A behozatal forintban 5,5%-kal, kivitelünk pedig 5,8%-kal visszaesett. A fatermékek kivitele a múlt évében 13,2%-kal emelkedett, míg behozatalunk 19,2%-kal nőtt. Az egyenleg közel 2 milliárd forinttal, 9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól.

2013-ban a bútor és bútorelem behozatal 11,5%-kal bővült. Az árucsoport kivitele a vizsgált időszakban 8,9%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport egyenlege több mint 13 milliárd forinttal kedvezőbben alakult, mint az előző évben.

A fafeldolgozó ipar termelői ára 2013 január-decemberben 3,2%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítési árak 0,3%-kal, az export értékesítés árai 5,0%-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

A bútoripar termelői ára 2013-ban 2,1%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a hazai értékesítés árszintje 0,1%-kal, az exporté pedig 3,1%-kal emelkedett a 2012 évi árszinthez képest.

Az építőipari tevékenység termelői árai 2013-ban 1,9%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest. Az épületek építése ágazatban 1,3%-kal, az egyéb építmények építése ágazatban 2,8%-kal, a speciális szaképítés ágazatban 1,7%-kal volt magasabb a termelői ár, mint 2012. január- decemberben.

 

...hamarosan folytatjuk...

 

Az elemzés ezen fejezete itt olvasható teljes terjedelmében

Az elemzés első (korábban publikált) része itt olvasható teljes terjedelmében

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2013. 1. rész (2013-08-31)

- FAágazati elemzés - létszám, átlagkeresetek (2014-07-30)

- Ágazati elemzés - faipar, bútoripar - 2013. I-III.név (2014-05-27)

- Ágazati elemzés - erdőgazdálkodás - 2013. I-III.név (2014-05-27)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2013. első negyedév (2013-09-26)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 3. rész (2013-08-30)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 2. rész (2013-07-31)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 1. rész (2013-06-28)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. első három negyedév(2013-05-31)

- Faipari Munkavédelmi Konferencia - meghívó, május 15. (2013-04-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 3.rész(2012-12-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 2.rész(2012-11-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 1.rész(2012-10-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.negyedév (2012-09-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 2.rész (2012-08-22)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás a Facebook-on

 

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

ID: WOOD projekt

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

ERFARET Tudásközpont
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.