FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2014-08-29

Ágazati elemzés - faipar, bútoripar - 2013.

A hazai faipar és bútoripar ágazati elemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2013. évi adatokkal készült tanulmányból emelünk ki néhány fontosabb elemet.

Megosztás: Megosztás a Facebook-on


A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Nemzeti Munkaügyi Hivatalon belül működő Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés féléves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2013. éves adatokkal készült tanulmány Regisztrált gazdasági szervezetek... fejezetéből tesszük közzé részeket.

 

...

REGISZTRÁLT GAZDASÁGI SZERVEZETEK SZÁMA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FA- ÉS BÚTORIPARBAN

 

ERDŐGAZDÁLKODÁS

2013-ban tovább emelkedett a regisztrált szervezetek száma az erdőgazdálkodás területén (+4,8%). Folytatódott az "ismeretlen és 0 fő" kategóriába sorolt vállalkozások számának emelkedése (+10,2%) is.

A mikro vállalkozások száma alig nőtt, míg a kisvállalkozások körében jelentős mértékű emelkedést regisztráltak.

A "20-49 fős" vállalkozások és a nagyvállalati kör száma emelkedett, míg az "50-249 fős" vállalkozások száma csökkent (-29%).

Az ágazaton belül az erdészeti szolgáltatást végzők száma 2013-ban is kismértékben visszaesett (-1,6%), míg az erdész és fakitermelő vállalkozások száma tovább nőtt, 5,7, illetve 9,3 százalékkal.

Számukat tekintve az erdőgazdálkodás területén is a mikró-vállalkozások dominálnak, az összes vállalkozás 98,1%-a tartozik ide. Az erdészeti vállalkozások 43%-át az erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet folytató vállalkozások adják, közel ötödét pedig az erdészeti szolgáltatást végz ők. A fakitermelő vállalkozások aránya 13,75%.

 

 

FAFELDOLGOZÓ IPAR

A fafeldolgozó ipar regisztrált szervezeteinek száma 1998-2009 között folyamatosan csökkent. 2010-11-ben mindkét évben növekedést regisztráltak (2010: 2,1%; 2011: 1,6%), 2012-2013-ban azonban ismét kevesebb volt a regisztrált szervezetek száma. 2004-2010 között a létszám kategóriák szerinti összetételében lényeges változás az "ismeretlen és 0 főt foglalkoztató" vállalkozások számának jelentős mértékű csökkenése, ami az "1-4 fő"-t foglalkoztató vállalkozások számának jelentős emelkedésével járt (EVA jótékony hatása!).

A 2011. évi kedvezőtlen változások az adózás területén ismét nagymértékű növekedést (9,3%) generáltak az "Ismeretlen és 0 fő" kategóriában. Ugyanakkor az"1-4 fős" kategóriában is emelkedést tapasztalhattunk, bár mértéke jelentősen elmaradt az előbbitől (4,5%). 2012-ben 1,8%-kal csökkent az "ismeretlen és 0 főt foglalkoztató", illetve 2%-kal az "1-4 fő"-t foglalkoztató vállalkozások száma (NAV szerepe az adóbevallást nem benyújtó vállalkozások törlésével).

2013-ban az "ismeretlen és 0 főt foglalkoztató" vállalkozások száma ismét emelkedett (+6,7%), ugyanakkor az "1-4 fő"-t foglalkoztató vállalkozások száma 2,3%kal csökkent. A többi létszám-kategóriában csökkent a regisztrált gazdasági szervezetek száma. A 20-49 főt foglalkoztatók száma 4,3%-kal csökkent, az 50-249 főt foglalkoztatóké kisebb mértékben, 2,6%-kal mérséklődött, a 250 főt és annál többet foglalkoztató vállalkozások száma 2, az egy évvel korábbihoz hasonlóan.

A hat alág közül kettőben emelkedett a regisztrált vállalkozások száma (1,3-24,0%), háromban csökkent a regisztrált szervezetek száma (-1,6 - -3,0%). Az összes faipari vállalkozás közel felét az épületasztalos-ipari üzemek, 1/5-1/5-ét pedig a fűrészipari, illetve az egyéb fa, parafa, fonottáru gyártásában érdekelt vállalkozások teszik ki.

 

BÚTORIPAR

A regisztrált gazdasági szervezetek száma 2009-re 4000 alá csökkent a bútoriparban. 2010-ben tovább csökkent (-0,8%), 2011-ben lényegében stagnált 2012-ben 1,6%-kal, 2013-ban pedig 1,8%-kal mérséklődött a regisztrált bútoripari gazdasági szervezetek száma. 2004-ben az "ismeretlen és 0 fő" kategóriában a vállalkozások száma drasztikusan csökkent (EVA hatás!).

Az adatok szerint ezek egyre inkább az "1-4 fő"-s kategóriába kerülnek át. A kategóriák közül ez utóbbi a legjelentősebb, az összes vállalkozások 65%-a ebbe a csoportba tartozik.

A bútorgyártásban működő vállalkozások közel 60%-a az egyéb bútor gyártása kategóriában, közel negyede a konyhabútor gyártásban, míg 17%-a az irodabútor gyártásban tevékenykedik.

2013-ban a regisztrált gazdasági szervezetek száma az irodaés konyhabútorgyártásban 3,6, illetve 3,0%-kal csökkent, míg az ágybetétgyártásban eggyel csökkent a vállalkozások száma. Az egyéb bútorgyártásban is csökkent a regisztrált szervezetek száma 0,8%-kal.

 

 

Újonnan regisztrált vállalkozások

A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is az újonnan beregisztrált gazdasági szervezetek zömét az erdőgazdálkodás területén jegyezték be. Az erdőgazdálkodás valamely területén tevékenykedő újonnan bejegyzett cégek zöme változatlanul egyéni vállalkozás. A fafeldolgozó- és bútoriparban az új cégek valamivel több, mint fele jogi személyiségű társas vállalkozás.

 

...hamarosan folytatjuk...

 

Az elemzés ezen fejezete itt olvasható teljes terjedelmében

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- FAágazati elemzés - létszám, átlagkeresetek (2014-07-30)

- Ágazati elemzés - faipar, bútoripar - 2013. I-III.név (2014-05-27)

- Ágazati elemzés - erdőgazdálkodás - 2013. I-III.név (2014-05-27)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2013. első negyedév (2013-09-26)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 3. rész (2013-08-30)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 2. rész (2013-07-31)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 1. rész (2013-06-28)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. első három negyedév(2013-05-31)

- Faipari Munkavédelmi Konferencia - meghívó, május 15. (2013-04-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 3.rész(2012-12-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 2.rész(2012-11-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 1.rész(2012-10-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.negyedév (2012-09-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 2.rész (2012-08-22)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás a Facebook-on

 

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

ID: WOOD projekt

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

ERFARET Tudásközpont
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.