FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2014-07-30

FAágazati elemzés - létszám, átlagkeresetek

A hazai faipar és bútoripar ágazati elemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2013. első három negyedéves adatokkal készült tanulmányból emelünk ki néhány fontosabb elemet.

Megosztás: Megosztás a Facebook-on


A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Nemzeti Munkaügyi Hivatalon belül működő Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2013. első három negyedéves adatokkal készült tanulmány ágazatcsoporti létszámokra és átlagkeresetekre vonatkozó fejezetét tesszük közzé.

 

1. rész Ágazati elemzés - erdőgazdálkodás - 2013. I-III.név

2. rész Ágazati elemzés - faipar, bútoripar - 2013. I-III.név

...

 

ALKALMAZOTTI LÉTSZÁM AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, A FA- ÉS
BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

Az új osztályozási rendszer bevezetésével a létszám adatokban is változás következett be. A 0-9 fő közötti kategória megszűnt. Az új ágazati besorolás miatti adat visszavezetés 2008 évre történt meg, így hosszabb idősor bemutatására nincs lehetőség a négy jegyre történő bontáskor.

 

ERDŐGAZDÁLKODÁS

2013. első kilenc hónapjában 3,2-3,2%-kal visszaesett a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, és az alkalmazásban állók létszáma az előző év azonos időszakához képest. A visszaesés igen magas múlt évi bázison jött létre, ugyanakkor már a harmadik negyedéves adatok 0,3-0,4 százalékpont körüli csökkenést mutatnak szintén magas tavalyi bázishoz képest. A harmadik negyedévben, a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma valamelyest lassabb ütemben mérséklődött, mint az alkalmazásban állóké. Az első két negyedévhez hasonlóan nagymértékű létszámcsökkenést tapasztalunk az 50-249 főt (-58%) foglalkoztató vállalkozások esetében. Ugyanakkor jelentősen emelkedett-bár az előző negyedévekhez képest lassuló ütemben - az alkalmazotti létszám a mikró- és kisvállalkozások (+11,1%), valamint a 250 főnél többet foglalkoztató (+7,2%) szervezetek esetében. Kiugróan magas létszámnövekedést az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység szakágazatban mértek (teljes munkaid ős foglalkoztatás +97%, alkalmazásban állók létszáma +92%), míg a fakitermelés szakágazatban 12%-os visszaesést tapasztaltak az év első háromnegyed évében.

FAFELDOLGOZÓ IPAR

A 2012 I-III. negyedévi 6,1%-os alkalmazotti létszámcsökkenést követően 2013 első kilenc hónapjában további 2,1%-os visszaesés ment végbe a fafeldolgozó ipar egészében. Ezen belül a 20-49 fős vállalkozások esetében a létszám az előző évi 3,7%-os növekedést követően ebben az évben 10%-kal csökkent. Az 50-249 fős vállalkozások esetében 1,2%-os csökkenés ment végbe a 2012 els ő kilenc havi 33,2%-os visszaesés bázisán. Az ágazat hat alágából a falemezgyártásban emelkedett a teljes munkaidőben alkalmazottak (0,4%), és az alkalmazásban állók létszáma (4,1%), a többiben pedig csökkenést regisztráltak (Parkettagyártás: -77, ill. -70%; Épületasztalos-ipar: -11,3, ill. -1,0%; Tároló fatermék gyártása: -12,6 ill. -1,3%, Fűrészáru gyártás -10,2, ill. -0,3%, valamint Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru: -22,7%, ill. -11,8%).

BÚTORIPAR

Az alkalmazotti létszámot tekintve a teljes munkaidőben foglalkoztatottak teszik ki a létszám közel 90 százalékát. Az összes foglalkoztatotti létszámban ingadozások a konjunktúra függvényében tapasztalhatók. A 2009-ben és 2010-ben bekövetkezett létszámcsökkentés megállt, 2011-ben a bútoripar egészében 3,8%-kal emelkedett az alkalmazásban állók, és 5,8%-kal a teljes munkaid őben foglalkoztatottak létszáma. 2012-ben ismét létszámcsökkenés következett be az ágazat egészében (-3,3, ill. -4,7%). A csökkenés az egyéb bútor gyártása (-4,-, ill. -7,2%), illetve az ágybetét gyártása (10,2, ill. 10,9%) alágakban bekövetkezett visszaesésre vezethető vissza. A 2012-ben megindult foglalkoztatási tendenciák 2013 első háromnegyed évében folytatódtak, tovább csökkent mind az alkalmazásban állók, mind a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma (-3,5%, illetve -2,5%). A négy szakágazat közül az irodabútor gyártásban nőt a létszám (4,1%, ill. 2,6%). A legnagyobb mértékű létszámcsökkenés az ágybetétgyártásban (-25%) volt tapasztalható.

 

 

ÁTLAGKERESETEK ALAKULÁSA AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSBAN, FAIPARBAN ÉS BÚTORIPARBAN LÉTSZÁM-KATEGÓRIÁNKÉNT

ERDŐGAZDÁLKODÁS

Az erdőgazdálkodással foglalkozó vállalkozások kereseti adatai szerint sem a bruttó, sem a nettó keresetek nem érik el a versenyszféra átlagát, nemzetgazdasági szinten a legalacsonyabbak közé tartozik. 2011-ben a bruttó kereset 4,5%-kal, a nettó keresetek 3,4%-kal emelkedtek. 2012-ben a bruttó átlagkereset 12,4%-kal, a nettó átlagkereset 17,1%-kal csökkent. 2013 első kilenc hónapjában az erdőgazdálkodásban a bruttó átlagkereset 6,0%-kal, a nettó keresetek 6,8%-kal emelkedtek. A keresetek - az erdészeti szolgáltatás szakágat kivéve (-0,5%) - valamennyi szakágban nőttek, a legjelentősebb mértékű az erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység (10,3, illetve 10,6%) alágban volt.

FAFELDOLGOZÓ IPAR

A rendelkezésre álló adatok alapján 2009-től a fafeldolgozó ipar vállalkozásaiban mind a bruttó, mind a nettó keresetek jelentősen elmaradnak a nemzetgazdasági átlagtól. 2011-ben a bruttó keresetek 4,6%-kal, a nettó átlagkeresetek 4,4%-kal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest. 2012-ben az ágazatban a bruttó átlagkereset 7,3%-os növekedése mellet a nettó átlagkeresetek 0,7%-kal emelkedtek. Figyelembe véve az éves 5,7%-os inflációt, az ágazatban a reálbérek 5%-kal visszaestek. 2013. I-III. negyedévében a fafeldolgozó iparban a bruttó átlagkeresetek 4,4, a nettó átlagkeresetek 4,9%-kal emelkedtek. Figyelembe véve a 2,1%-os kilenc havi inflációt, a reálbérek 2,8%-kal n őttek, az előző évi csökkenést követően. A szakágazatok közül a falemez gyártásban dolgozók keresete - mind a bruttó (-2,5%), mind a nettó (-1,4%) - csökkent. A parkettagyártásában alkalmazottak reálkeresete stagnált. Átlag alatti volt a keresetnövekedés a fűrészáru gyártásban és tároló fatermék gyártás területén. Az átlagot meghaladó mértékű kereset növelést az épületasztalos-ipari termékek gyártásában (bruttó: 5,6, nettó: 6,5%)és az egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártás területén regisztráltak.

BÚTORIPAR

A bútoripar vállalkozásai esetében egyik létszám kategóriában sem érik el a keresetek a versenyszféra átlagát, még a legtöbb alkalmazottat foglalkoztató kategóriában is 20%-os elmaradás mutatkozik. 2011-ben a bruttó keresetek 5,6%-kal, a nettó keresetek pedig 3,2%-kal emelkedtek. 2012-ben, a bútoriparban foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 10,2, nettó átlagkeresete 2,2%-kal emelkedett. Az 5,7%-os inflációt figyelembe véve a reálkeresetek 3,5%-kal mérséklődtek.

2013. január-szeptemberében a bruttó keresetek 4,7, a nettó keresetek 5,0%-kal nőttek. A 2,1%-os inflációt figyelembe véve a reálkeresetek 2,9%-kal emelkedtek. A legjelent ősebb mértékű emelkedés a mikró- és kisvállalkozások esetében következett be. A 20-49 főt foglalkoztató vállalkozások (bruttó: 3,6, nettó: 3,8%) esetében volt a bérnövekedés a legalacsonyabb, mértéke azonban meghaladta a pénzromlás mértékét.

 

3. rész Az elemzés teljes Létszám/Átlagkereset fejezete itt olvasható.

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Ágazati elemzés - faipar, bútoripar - 2013. I-III.név (2014-06-27)

- Ágazati elemzés - erdőgazdálkodás - 2013. I-III.név (2014-05-27)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2013. első negyedév (2013-09-26)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 3. rész (2013-08-30)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 2. rész (2013-07-31)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. 1. rész (2013-06-28)

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. első három negyedév(2013-05-31)

- Faipari Munkavédelmi Konferencia - meghívó, május 15. (2013-04-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 3.rész(2012-12-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 2.rész(2012-11-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 1.rész(2012-10-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.negyedév (2012-09-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 2.rész (2012-08-22)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás a Facebook-on

 

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

ID: WOOD projekt

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

ERFARET Tudásközpont
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.