FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2013-06-28

Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. évről (1. rész)

A hazai faipar és bútoripar ágazati elemzését tűzte céljául a Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság. Most a 2012. éves záróadatokkal készült tanulmány első részéből emelünk ki néhány fontosabb elemet.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on


A hazai faipar és bútoripar ágazati gazdaságelemzését tűzte céljául a Nemzeti Munkaügyi Hivatalon belül működő Faipari, Bútoripari, Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság, és megbízást adott Milei Olgának, a bizottságban résztvevő szervezetek elvárásai alapján, az elemzés negyedéves gyakorisággal történő készítésére.

E helyt a 2012. éves adatokkal készült tanulmány első részét tesszük közzé, emeljük ki néhány fontosabb elemét. (Folytatás: hamarosan!)

 

...

Az EU-27 gazdasági teljesítménye - szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva - 2011-ben 1,5%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Előzetes adatok alapján 2012-ben a gazdasági teljesítmény gyakorlatilag stagnált (-0,3%). Az Európai Únió teljesítményére jelentős negatív hatással volt az eurózóna adósságválsága, melynek kezelése jelentős forrásokat von el a reálgazdaságtól, fékezi a növekedést. A növekedés motorja - a múlt évhez hasonlóan - Németország (I-IV. negyedév 0,7%) volt. Teljesítménye azonban negyedévr ől negyedévre lassul. A többi meghatározó gazdaság közül Franciaország és az Egyesült Királyság teljesítménye stagnált, Olaszország (2,2%) és Spanyolország recesszióba került. A 20 adatszolgáltató állam közül mindössze nyolcban volt teljesítménynövekedés. Az éves növekedési adatok alapján az EU átlagát jóval meghaladó növekedés volt a balti államokban, de a környező országok közül Szlovákiában (2%), Ausztriában (0,7%) is. Csehországban ugyanakkor 1,1%-os visszaesést regisztráltak.

 

Hazánkban az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar, építőipar) többségében 2012 IV. negyedévében csökkent a teljesítmény. A mezőgazdaság, mely 3%-kal részesedik a nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékéből, az előző évi 23%-os növekedéshez képest 2012. negyedik negyedévében 26,4%-kal csökkent (magas bázis, aszálykárok). Az ipar hozzáadott értéke - elsősorban az exportra támaszkodó feldolgozóipar (-3,4%) teljesítményének visszaesése következtében - 3,8%-kal csökkent. Az építőipar hat éve tartó teljesítmény csökkenése 6,1% volt.

 

A GDP felhasználási oldalán 2012 IV. negyedévében a háztartások tényleges fogyasztása 1,4%-kal mérséklődött, a háztartások fogyasztási kiadásainak 0,9%-os, a természetbeni kormányzati juttatások 3,9%-os csökkenése, illetve a non-profit szervezetek általi természetbeni juttatások 2,5%-os visszaesése mellett. E mellett a közösségi fogyasztás 1,7%-kal emelkedett, így az előzőekben jelzett folyamatok eredményeként a végs ő fogyasztás 1%-kal csökkent.

A fafeldolgozó-ipar termelése 2012 I-IV. negyedévében 2,4%-kal emelkedett az egy évvel korábbi 11,9%-os visszaeséshez képest. 2012 decemberében 13,9%-kal mérséklődött a termelés az előző évi 4,7%-os növekedés bázisán. A szakágazat hazai értékesítése 2012-ben 3,1%-kal bővült, decemberben pedig 13,3%-kal visszaesett. A múlt év január-decemberi exportértékesítés 0,8%-kal emelkedett a múlt évi 5,4%-os csökkenés bázisán, decemberben pedig a szakágazat kivitele 29%-kal visszaesett az egy évvel korábbi 11,8%-os növekedés bázisán.

 

A hazai bútoripar 2009-ben kezdődött mélyrepülése 2012-ben megállni látszik. Az ágazat termelése 1,1%-kal emelkedett. A belföldi értékesítés változatlanul csökken (3,5%) a múlt évi 8,2%-os csökkenés bázisán. Az export a január-decemberi id őszakban 3,0%-kal bővült, ezen belül decemberben 11,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2012-ben a külkereskedelmi forgalom export volumene 0,9%-kal bővült, az import változatlan maradt az egy évvel korábbihoz képest. Az euróban számított kivitel volumene 0,1%-kal, a behozatalé 0,5%-kal növekedett. A külkereskedelmi mérleg 6.823,3 millió euró többletet mutatott, az előző évi 7.060,7 millió euróval szemben. Ez 237,4 millió euró romlást jelent az egy évvel korábbihoz képest.

A külkereskedelmi forgalom forintárszintje exportban 2,9%-kal és importban 4,2%kal emelkedett az el őző évhez képest, így a cserearány 1,2%-kal romlott. A forint a dollárhoz képest 12, az euróhoz képest 3,3%-kal gyengült.

A fa alapanyagok 2012 évi külkereskedelmi forgalma pozitív egyenleggel zárt, mértéke megközelíti a 22 milliárd forintot, ami duplája az egy évvel korábbinak. A behozatal forintban 6%-kal visszaesett, kivitelünk pedig 6,8%-kal n őtt. A fatermékek kivitele az elmúlt évben 0,5%-kal emelkedett, míg behozatalunk 5,6%-kal nőtt. Az egyenleg mintegy 0,4 milliárd forinttal elmaradt az egy évvel korábbitól.

2012. január-decemberben a bútor és bútorelem behozatal 19%-kal bővült. Az árucsoport kivitele a vizsgált évben 15,8%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Az árucsoport egyenlege 16,2 milliárd forinttal kedvez őbben alakult, mint az el őző évben.

 

A fafeldolgozó ipar termelői ára 2012 januárdecemberben 6,4%-kal volt magasabb az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítési árak 6%-kal, az export értékesítés árai 6,6%-kal haladták meg az egy évvel korábbit.

A bútoripar termelői ára 2012-ben 3,6%-kal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. Ezen belül a hazai értékesítés árszintje 3%-kal, az exporté pedig 3,9%-kal emelkedett a 2011 azonos időszaki árszinthez képest.

 

...

A teljes tanulmány kitér a külkereskedelmi adatokra (relációs bontásokban is), ...

 

A tanulmány első része innen elérhető

 

Hamarosan folytatjuk!

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották.

Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják:

Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség

Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabály-tervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari-Bútoripari elemzés - 2012. első három negyedév(2013-05-31)

- Faipari Munkavédelmi Konferencia - meghívó, május 15. (2013-04-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 3.rész(2012-12-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 2.rész(2012-11-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.félév 1.rész(2012-10-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2012. I.negyedév (2012-09-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 2.rész (2012-08-22)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2011. év 1.rész (2012-07-31)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. év (2011-07-06)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2010. I.félév (2010-11-23)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. év (2010-07-09)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.félév (2008-12-10)

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

 

 

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

Renexpo 2014

Top20 - a legnagyobb hazai bútorforgalmazók - 2011

STIHL erdészeti gépek és alkatrészek nagykereskedelme, szervíz. VIKING kerti gépek, alkatrészek nagykereskedelme és szervíze.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás. 152 naptári nap alatt 396 céget találtunk (legalább 860 fonyi alkalmazotti összlétszámmal, és mintegy 13 566 millió Ft - korábban volt - összforgalommal).

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

AKE - A perfekt megoldás
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.