FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
FATÁJ a kezdőlap
A kedvencek közé
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.
STIHL. NEMZEDÉKEKRE TERVEZVE.
Közel 8200 hazai fagazdasági vállalkozás + Keres/Kínál apróhirdetések + díjmentes hirdetésfigyelo
6x6 Trans Erdogazdálkodási Kft - Közúti teherszállítás, erdogazdálkodási szolgáltatások, erdei apríték készítés.
WELTE az erdészeti gépek szakértoje. Bevált elvekhez igazítottan, hagyományos manufaktúrában, moduláris rendszerben készülnek az egyszeru, kiváló minoségu, mindenkor a vevo igényeihez igazított erdészeti gépek. Ember és gép együtt gondolkodik.
Trónkövetelo a fakitermelésben - EQUUS a vonszoLÓ
John Deere erdészeti gépek és a Waratah harveszter adapterek hivatalos forgalmazása Ausztriában és Magyarországon
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FATÁJ RSS
FATÁJ RSS súgó
FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.
CEI-Bois, Európai Faipari Szövetség
A FAGOSZ a CEI-Bois tagja.

Husqvarna Magyarország Kft - Erdészeti és kertészeti gépek kereskedelme. HUSQVARNA, JONSERED, PARTNER, GARDENA.

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás

Fataj online szaklap


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2012-01-13

Kötelező kamarai regisztráció

Február 29-ig kötelező a kamarai regisztráció, aminek 5.000 Ft-os (adók módjára behajtható) hozzájárulását március 31-ig kell megfizetni. A mezőgazdasági és erdőgazdasági főtevékenységűeknek még nem kell bejelentkezniük.

A cikk megosztása:Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

Az adótörvényeket módosító salátatörvény (2011. évi CLVI. törvény) 2012. január 1-jével módosította a gazdasági kamarákról szóló hatályos törvényt (1999. évi CXXI. törvény), és a tagság szabályait változatlanul hagyva, bevezeti a kötelező kamarai regisztrációt.

 

Az új vállalkozások: 2012. január 1-jétől kezdődően a cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó pedig a nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül köteles a székhelye szerint illetékes területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.

A már működő vállalkozások 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül (tehát február 29-ig) kötelesek kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni - ehhez persze az is szükséges, hogy mihamarabb elkészüljenek az adatlapok, az elektronikus rendszer, és értesüljenek is a vállalkozások a kötelezettségükről.

 

Nem kell bejelentkeznie a kamarába a mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenységet főtevékenységként végző szervezeteknek és az őstermelőknek. Ezeket a vállalkozásnak várhatóan az agrárkamaráknál kell majd regisztráltatni magukat, azonban az agrárkamarára a törvény még nem ír elő hasonló kötelező nyilvántartást.

 

A kötelező regisztrációt várhatóan a kamarák ellenőrzik majd. A közhiteles nyilvántartásokhoz hozzáférési jogot biztosít részükre a törvénymódosítás. Ha azt látják, hogy a gazdálkodó szervezet nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, felszólítja, hogy jelentkezzen be, ha ez eredménytelen, a területileg illetékes kamara hivatalból regisztrálja a vállalkozást, és intézkedik a kamarai hozzájárulás behajtásáról.

 

A kamarai nyilvántartásban szereplő adatok 2012. június 1-től nyilvánosak lesznek.

 

A kötelező kamarai regisztráció "ára" a kamarai hozzájárulás, mely a tövény szerint évi 5.000 Ft. Ez a kamarai közfeladatainak finanszírozását szolgálja. Ha egy vállalkozás nem csak regisztrált a kamaránál, de annak tagja is, akkor a kamarai hozzájárulást levonhatja a kamarai tagdíjból. A kamarai hozzájárulást idén és a továbbiakban a tárgyév március 31-ig kell megfizetni. Ennek elmaradása esetén az adóhatóság mint köztartozást adók módjára behajtja. (A területi kamarák a beszedett hozzájárulás 10%-át adják tovább az országos kamarának.)

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara természetesen ismertetést ad a regisztrációról honlapján, ahol megtalálható a Kitöltési útmutató, az Adatlap és a Telephely pótlap is ehhez. Ezeket a területileg illetékes megyei KIK-hoz kell kitöltve leadni.

Hasonló ismertetés van mindegyik megyei KIK honlapján, így például a Budapesti KIK esetében is. Ez félreértések elkerülése érdekében külön hangsúlyozza: "Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá."

Bármely további technikai (benyújtás papíron vagy elektronikusan) és egyéb ügyben (pl. aki már kamarai tag hogyan is vonja le a hozzájárulást a tagdíjából) az egyes megyei kamaráknál, ügyfélszolgálataiknál lehet érdeklődni.

 

A törvényi részletek:

1999. évi törvény a gazdasági kamarákról

(A módosítást bevezető törvény: "2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról". Ennek 403-408. §-ai tartalmazzák a kamarákra vonatkozó részt, de ezen a kapcsolón e szövegek már nem jelennek meg, hanem a fenti kamarai törvényben átvezetve láthatóak.)

 

2. § E törvény alkalmazásában

d) mezőgazdasági és erdőgazdasági tevékenység: a mezőgazdasági, erdőgazdasági, halászati és vadászati tevékenység, ideértve az ezekhez közvetlenül kapcsolódó feldolgozó, kereskedelmi, illetve szolgáltató tevékenységet, továbbá a mezőgazdasági gazdálkodó szervezetek által létrehozott, a termékek piacra jutását segítő szervezetek tevékenységét is;

8. §

(1) A gazdálkodó szervezet kamarai tagsága - kérelmére - a tagokról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. ...
...

(3) A gazdasági kamara tagjának kötelezettsége, hogy

      a) megfizesse a tagdíjat;

 

A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartása

8/A. §

(1) A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - köteles a székhelye szerint illetékes, a (2) bekezdés szerinti területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni.

(2) A 2. § d) pont szerinti gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet és mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés szerinti bejegyzés kérésére nem köteles, az egyéb gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet a kereskedelmi és iparkamaránál köteles kérni a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését. Az agrárkamara az (1) bekezdés szerinti kamarai nyilvántartást nem vezet, az agrárkamarára a 8. § (2a) bekezdése a 34. § (1) bekezdés b) pontja és a 34/A. § nem alkalmazandó.

34. § (1) A gazdasági kamarák a közfeladataik ellátásával, illetve működésükkel járó költségeket a következő bevételekből fedezik:

a) tagdíjakból;

b) kamarai hozzájárulásból;

.....

 

Kamarai hozzájárulás

34/A. §

(1) A kamarai közfeladatok ellátásához történő hozzájárulásként a gazdálkodó szervezet köteles kamarai hozzájárulást fizetni.

(2) A kamarai hozzájárulás összege évi 5000 forint.

(3) A kamarai hozzájárulást a tárgyév március 31-ig kell megfizetni a kamarai nyilvántartást vezető területi kamara részére. A kamara tagja a kamarai hozzájárulás összegét a kamarai tagdíjból levonhatja.

(4) A kamarai hozzájárulás fizetésének részletes szabályait az országos gazdasági kamara alapszabálya határozza meg.

(5) A meg nem fizetett kamarai hozzájárulás köztartozás. A kamarai hozzájárulás meg nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.

(6) A (2) bekezdés szerinti összeg 10%-a az országos gazdasági kamarát, 90%-a a területi gazdasági kamarát illeti meg. A területi gazdasági kamara az országos kamarának járó részt tárgyév április 30-ig köteles megfizetni.

45. §

(1) Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor már működő gazdálkodó szervezetek 2012. január 1-jétől számított 60 napon belül kötelesek a 8/A. § (1)-(3) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

(2) A gazdasági kamarák kötelesek a gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosságát 2012. június 1-jétől biztosítani.

 


 

Régebbi FATÁJ cikkeink kamara témában:

 

Részben engedett a VM Agrárkamara ügyben

A társadalmi vitára küldött tervezetnél alacsonyabb lesz a tagdíj, kicsit változnak a választási jelölés szabályai. (2011. 06. 15.)

Vélemény az Agrárkamarai törvény tervezetéről

A VM honlapján közzétette a tervezetet, az ipari és kereskedelmi kamarákra vonatkozó hasonló tervezet pedig eljutott hozzánk. Jelentős a különbség a két tervezet között, de egyformán a kötelező tagságot tartalmazzák. (2011. 05. 19.)

Kötelező lesz az agrárkamarai tagság

Új törvény készül az agrárkamarákról. Kötelező és kibővülő tagság. 100 MFt árbevétel alatt 0, felette az árbevétel 1-2 ezreléke a tagdíj. + észrevételek (2011. 04. 29.)

Munkaadói vélemény a leendő kamarai törvényről

A kérdés lényege: legyen-e kötelező kamarai tagság, illetve mi legyen a továbbiakban a köztestületi gazdasági kamarák szerepe. A munkaadói oldal a kötelező tagságot elveti, egyben megfogalmazza a javasolt feladatokat és tiltani való tevékenységeket. (2011. 03. 17.)

Mőcsényi Miklós

Ha tetszett a cikk ossza meg ismerőseivel: Megosztás az IWIW-en Megosztás a Facebook-on

 

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.- Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.