Bevezető
Bevezető

általában
Történet
Alkalmazási terület
Használat
Előny - hátrány
Szállítás
Meghajtás
Kezelőszemélyzet
Előtolás
A fa méretei
Vágásmódok
Élező berendezés
Teljesítmény
Biztonság és ár
Hazai tapasztalatok

Gépek
Brenta CD
Drozdowsky
Forestor
Holzprofi
Husquarna
Kara
Kronos
lengyel CZ
Lindnerwerk
Logosol
Lucas Mill
Pezzolato
Resch
Saegemobil
Serra
Wimmer
Wood-Mizer
Wravor

Táblázatok
összehasonlító táblázatok

Fafeldolgozás mobil fűrészekkel
Bevezető

Dr. Gerencsér Kinga
Dr. Gerencsér Kinga
Nyugat-Magyarországi Egyetem
Faipari Mérnöki Kar, Fa- és Papírtechnológiai Intézet

A mobil fűrészgépeket olyan céllal tervezték, hogy alkalmasak legyenek a fakitermelés, vagy a felhasználás helyén fűrészipari alapanyagok feldolgozására. Bár a külföldi szaklapok az utóbbi években gyakrabban írnak különféle technikájukról és alkalmazási területükről, a hazai szakirodalomban viszont nem sokat olvashattunk róluk. Ezért tartottuk fontosnak, hogy a témával foglalkozzunk és bemutassuk a piacon kapható különböző típusú mobilfűrészgépeket, és a könnyen mobilizálható különösebb alapozást nem igénylő fűrészgépeket.

A további lapokon

  • megismerheti a mobil fűrészgépeket általában,
  • az egyes gyártmányokat közelebbről,
  • végül ezek legfőbb tulajdonságait összehasonlító táblázat foglalja össze.

A téma általános leírásának fejezetei:

A mobil fűrészek kialakulásának története
Alkalmazási területe
A mobil fűrészgépek használata
Előnyök, hátrányok
Szállítás
Meghajtás
Kezelőszemélyzet
Előtolás
A fa méretei
Vágásmódok
Élező berendezés
Teljesítmény
Biztonság és ár
Hazai tapasztalatok

A legelterjedtebben használt mobil és mobilizálható fűrészgépek (abc sorrendben):

Gépnév
a gép jellege
Brenta CD rönkvágó szalagfűrész
Drozdowski vízszintes rönkvágó szalagfűrész
Forestor mobil szalagfűrész
Holzprofi rönkvágó körfűrész
Husquarna szalagfűrész
Kara rönkvágó körfűrész
Kronos rönkvágó körfűrész
Lengyel CZ rönkvágó szalagfűrész
Linderwerk vízszintes rönkvágó szalagfűrész
Logosol mobil rönkvágó láncfűrész
Lucas Mill rönkvágó körfűrész
Pezzolato vízszintes rönkvágó szalagfűrész
Resch szalagfűrész
Saegemobil rönkvágó körfűrész
Serra mobil szalagfűrész
Wimmer rönkvágó szalagfűrész
Wood-Mizer mobil szalagfűrész
Wravor rönkvágó szalagfűrész

 

 

Felhasznált irodalom:

Allgemeine Forstzeitschritft (1999).: Nr. 9. 462-469 old.
Prof. Dr. J. Eckl, I. Haag (1993).: Technik und Wirtschaftlichkeit mobiler Holzsägen, Diplomarbeit, Weihenstefan
Endrédi Roland (1993).: A mobil szalagfűrészek hazai alkalmazásának lehetőségei, Diplomamunka Sopron.
Dr. Gerencsér Kinga (1999).: Mobil fűrészgépek bemutatása, Magyar Asztalos 12. sz. 135-137. old.
Dr. Gerencsér Kinga(2000).: Fűrészipari technológia I. Fűrészcsarnok Egyetemi jegyzet Sopron,2000 113 oldal.
Gózon Gábor (2000).: Mobil kör- és szalagfűrészgépek összehasonlító vizsgálata, Szakdolgozat, Sopron
Dr. Hargitai László (2000).: útmutató magán erdőgazdálkodók részére 2. A fa fűrészipari feldolgozása, Sopron

 

A dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil fűrészekkel címűműve nyomtatásban az OEE útmutató magán erdőgazdálkodók részére címűsorozat 4. tagjaként jelent meg.
Dr. Gerencsér Kinga a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karán a Fa- és Papírtechnológiai Intézet Fűrészipari Tanszékén egyetemi docens. E-mail címe: gkinga@fmk.nyme.hu
A jelen oldalak e műnek az internetes változata a FAGOSZ kiadásában. Az oldalakat a FAGOSZ titkárság készítette 2002. szeptemberben. (MM)

  Az egyes oldalakat a baloldali sáv kapcsolóival érheti el. A baloldali sáv ezen internetes könyv minden oldalán jelen van, hogy mint belső menü megkönnyítse a lapok közti mozgást.

 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.