FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2018-10-02

Duális képzés lehetősége a faipari mérnökképzésben

A Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti karán a duális képzés az egyetemi oktatással karöltve az ipari vállalatok gyakorlati képzésben való részvételén alapul.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on


Ennek megfelelően a duális képzés, mint gyakorlatorientált oktatás, lehetőséget nyújt a hallgatóknak, hogy gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek és a mérnöki készségeket megalapozzák a felsőoktatásban eltöltött évek alatt. A képzésben részt vevő vállaltoknak lehetőségük nyílik a munkaerőforrás problémáik részbeni kezelésére azáltal, hogy a képzés közben kisebb projektekben tud a hallgató részt venni, valamint a képzést követően egy 3,5 éves munkatapasztalattal rendelkező ember állhat a vállalat rendelkezésére. Mindezek mellet fontos megjegyezni azt is, hogy a szakképzési hozzájárulás csökkentési lehetősége miatt a vállalatnak ez egy nagyon előnyös lehetőség, amit az előző években számos vállalat fel is ismert.

 

Korábbi éveknek megfelelően - a 2019. szeptemberi képzéshez kapcsolódóan - 2018 novemberének végéig szeretnénk felkínálni a lehetőséget a vállalatoknak a faipari mérnöki alapszak duális képzéséhez való kapcsolódásra. A Soproni Egyetem, Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kara már 2015-től működteti a duális képzési formát, így már egy kiforrott rendszerről beszélhetünk, melynek eredményeként a jelenlegi félévet követően már végzett hallgatóink is lesznek.

 

A képzésről röviden:

A duális képzés nem más, mint az egyetemi képzés és a vele párhuzamosan folyó szakmai gyakorlati képzés, melynek célja, hogy a hallgatóink tapasztalt szakemberek iránymutatásai alapján megismerkedhessenek leendő szakmájuk gyakorlati kérdéseivel. A hallgatóknak vállalati tartózkodásuk alatt lehetőségük nyílik elméleti tudásuk gyakorlati tudássá történő elmélyítésére, mely így sokkal komplexebb ismeretet biztosít számukra (technológia megismerése, kreativitás, felelősségvállalás, csapatmunka, szakmai nyelv, stb.), készség szintre fejleszti elméleti tudásuk alkalmazását. Egy évet tekintve a hallgató 26 hetet az egyetemen, míg 22 hetet vállalatnál tölt.

 

A duális képzés vállalati és hallgatói előnyei közül ki kell hangsúlyozni az alábbiakat:

- A végzett mérnökök vállalati környezetben szerzett érdemi gyakorlattal fognak majd rendelkezni, ami a friss munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítja, integrálási idejét rövidíti.

- A végzett mérnökök kivallóan fogják ismerni az Önök vállalatát, így a végzést követően "kész" munkaerő áll rendelkezésre  (a manapság faiparra is jellemző magasan képzett munkaerő hiány ezzel nagyrészt orvosolható lesz)

- Ezen oktatási konstrukció megteremti annak lehetőségét, hogy egy szoros együttműködés alakuljon ki a vállalat és az egyetem között kutatási, fejlesztési, innovációs vonalon, melybe a hallgató is aktívan bekapcsolódik a "Projekt feladat 1-2" című tantárgyak és a szakdolgozat keretin belül.

 

A 2019-es képzésbe történő belépés módja:

- 2018 novemberének végéig keretmegállapodást kell kötni az egyetemmel, melyben kötelezik a vállalatok magukat arra, hogy részt vesznek a duális képzésben.

- A képzéssel összefüggésben közösen egy tantervet kell készítenünk, egyidőben a keretmegállapodás megkötésével. A tanterv előkészítését mi végezzük, vállalati oldalról csak kompetenciákat kell megadni.

 

 

A vállalatok kezdeti fő feladatai és néhány általános információ:

 

- A leendő hallgatók esetében kiválasztási eljárást kell lebonyolítani.

A leendő hallgató jelentkezik a vállalathoz, majd a vállalat kiválasztási eljárást (felvételi elbeszélgetés) bonyolít le, ahol sor kerül a kiválasztására. (Ha a vállalat kiválasztja a hallgatót, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan fel is veszik az egyetemre a hallgatót, hiszen a kiválasztási eljárásra az egyetemi felvételi ponthúzás előtt kerül sor. Így előfordulhat, hogy a vállalatnak megfelelne a hallgató, de a pontszáma nem lesz meg az egyetemre történő bekerüléshez). Jellemzően ez a kiválasztási időszak júniusban van, eddig van lehetőségük az érdeklődő fiataloknak jelezni a szándékukat.

 

- Biztosítani kell a Hallgató számára a gyakorlati időszakot.

A duális képzés 7 féléves időtartamú. Az egyes félévek alatt a hallgatók 13 hetet töltenek az egyetemen, ahol a "hagyományos" szak képzési elveknek és tartalmának megfelelő elméleti és gyakorlati képzésen vesznek részt. Páratlan (őszi) félévek során 6-8 hét (december-január időszakon belül), míg a páros (tavaszi) félévek esetében 14-16 hét (május-augusztus időszakon belül) a gyakorlati időszak. A két félév esetében összesen 22 hét vállalati időszakot kell kialakítani, figyelembe véve az esetleges vállalati téli és nyári leállásokat. Az 52 naptári hétből fennmaradó 4 hét, azaz 20 nap megegyezik a hallgatóknak kiadandó szabadnapok számával, tehát a szabadnapok száma nem a 22 hétből kerül levonásra.

A vizsganapokra a vállalat köteles elengedni a hallgatót az egyetemre. Ez a 22 hét, azaz a 110 munkanap részét képezi.

Karunk elkötelezett arra, hogy a munkanapból vizsga miatt történő hiányzást csökkentse. Ezt bizonyos tárgyak esetében a megajánlott jeggyel, vagy a szorgalmi időszakban elővizsgákkal tudjuk segíteni.

 

- A duális képzésben részt vevő hallgatót a vállalati mentoron(mentorokon) keresztül elméleti, de elsősorban gyakorlati ismeretekkel kell ellátni, melynek irányait a közösen kidolgozott tantervben (összhangban a szak tantervével, kapcsolódási pontokat kell meghatározni) kell megadni.

 

- A hallgatói díjazás a vállalat feladata. A hallgatót megillető díjazás a mindenkori aktuális jogszabályi előírások alapján kerül meghatározásra  (Nftv. 44.§ (3) bekezdés a) pontja). Ennek 2018-as összege 89.700 ft/hó, amely egész évben (mind a 12 hónapban kap hallgató, akkor is mikor egyetemi tanulmányait folytatja) jár a Hallgatónak. 

"A vállalat a képzés teljes idejére, 12 hónapra minden évben köteles díjazásban részesíteni a hallgatót mind a vállalati, mind az intézményi periódusok alatt. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint 2018. január 1. napjától a minimálbér összege bruttó 138.000,- forint. A duális hallgatók számára minimálisan adható heti juttatás a minimálbér összegének 15%-a, tehát 19.125,- forint/hét, amely adó- és járulékmentesség miatt nettó összegként értelmezendő. Ha a havi díjazás 20700 Ft/hét, akkor az 52 hétre eső díjazás 20.700 Ft x 52 hét = 1076400 Ft/év. Egy hónapra átlagosan ennek 12-ed részét kapja a hallgató, azaz 89.700 Ft/hó minimális díjazást. A fentiek az Nftv. 44. § (3) a) pontja által meghatározott minimum adható juttatásokat hivatottak szemléltetni, a hallgatói munkaszerződésben ettől a partnervállalat eltérhet, a maximum bér mértéke nincsen meghatározva."

 

-   A bérezéshez kapcsolódó - "ellensúlyozó" - pozitívum, hogy a 2011. évi CLV. "a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló" törvény alapján a duális gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének (mely 480 eFt/fő/év)  - a műszaki (ide tartozik a faipar is), informatika, agrár és természettudomány képzési területen - 56-tal történő elosztásával kell kiszámítani. Ez azt jelenti, hogy az évente 22 hetes, tehát 110 napos duális képzésünk esetében ~942 eFt/fő/év számolható el csökkentőt tételként! Konkrét iránymutatás a NAV honlapján elérhető.

 

- A vállalat telephelyétől távoli lakóhellyel rendelkezők esetében a kiválasztási eljárás során szükséges egyeztetni, hogy milyen módon lehet megoldani, segíteni a hallgató lakhatását.

Jellemzően a hallgatók előnyben részesítik azt a vállalatot, mely a lakhelyéhez, vagy az egyetemhez közel található. Így a képzés közös népszerűsítése (pl. hirdetése) - a vállalat régiójában - közös érdek.

 

- A Partner, a már szerződött hallgatói esetében támogathatja a duális képzést.

A duális képzési támogatást az Egyetem a duális képzés fejlesztésére, szervezésére (pl. utazási, kapcsolattartási tevékenység, kisebb eszközbeszerzések), valamint az egyetemi időszak képzésének fejlesztésre fordítja. Ez csak egy opció, mely módjára számos előnyös lehetősége kínálkozik a vállalatnak.

 

- A hallgatói létszámok növelése közös érdek. Éppen ezért fontos, hogy a duális képzésre jelentkező Partnereink is - lehetőség szerint a vállalat régiójában - hirdessék a duális képzést (pl. a regionális újságban, interneten, helyi középiskolákban és gimnáziumokban). Ehhez természetesen az egyetemi háttértámogatást is tudjuk biztosítani.

 

A bővebb leírások a http://dualis.uni-sopron.hu oldalunkon, valamint a www.dualisdiploma.hu felületen találhatók.

 

Jelentkezés: folyamatosan lehetséges november végéig.

 

Elérhetőség:

Dr. Németh Gábor - egyetemi docens, duális képzések felelőse

Soproni Egyetem

Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Faipari Gépészeti Intézet

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Tel.: 36/99-518-158 - Mobil: 36/30-363-1404

e-mail: nemeth.gabor@uni-sopron.hu

 

A tájékoztatás az "EFOP-3.5.1-16-2017-00012 Felsőfokú duális képzések fejlesztése a Nyugat-Magyarországi peremvidéken" című projekt támogatásával valósul meg.

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.