FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2018-09-12

Az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata

A két napja megjelent 2/2018. (IX. 10.) AM utasítás szól az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Benne az erdészettel kapcsolatos ügyekről is.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

 

A 2/2018. (IX. 10.) AM utasítás mutatja be az AM SZMSZ-t.

Az utasítás a Hivatalos Értesítő 2018. évi 49. szám-ban jelent meg, mely a Magyar Közlöny melléklete.

 

A 10. fejezete szerinti 30-32. §-okban olvashatjuk a földügyekért felelős államtitkár feladatkörét. Ezek között a 30.§ (1)-ben:

g) felelős a vadgazdálkodással, erdőgazdálkodással és halgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért,

h) felelős a vadgazdálkodási tájegységi rendszer működtetéséért,

 

A 12.12 fejezet 71-73. §-ai a földügyekért felelős helyettes államtitkár feledatkörét írják le.

A 71. § (1)-ben:

f) a vadgazdálkodással, erdőgazdálkodással és halgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásáért,

g) a Közös Halászati Politika (KHP) reformjával kapcsolatos szakmai munka összefogásáért,

h) a magyar államot megillető vadászati és halászati jog hasznosításával kapcsolatos döntéshozatalért,

i) a vadgazdálkodási tájegységi rendszer működtetéséért,

...

n) az állami erdőgazdasági társaságok feletti tulajdonosi joggyakorlásból származó szakmai feladatok ellátásáért,

(2) A földügyekért felelős helyettes államtitkár irányítja

....

c) az Erdőgazdálkodási Főosztály vezetője,

d) a Halgazdálkodási Főosztály vezetője,

e) a Vadgazdálkodási Főosztály vezetője,

tevékenységét.

 

Az 1. függelék tartalmazza az AM szervezeti sémáját (pdf), melyben látható, hogy a földügyekért felelős helyettes államtitkárhoz tartozó Erdőgazdálkodási Főosztály alatt 3 osztály van:

- Erdészeti Igazgatási Osztály,

- Állami Erdőgazdálkodási Osztály

- Magánerdő-gazdálkodási Osztály

 

A 2. függelék a Minisztérium szervezeti egységeinek feladatait írja le. Ebben az erdőgazdálkodást leginkább érintő rész:

 

8.1.4. Erdőgazdálkodási Főosztály

 

1. Az Erdőgazdálkodási Főosztály kodifikációs feladatai körében

a) felelős a Nemzeti Erdőstratégia, az erdészeti politika, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény és más, az erdőket, az erdők védelmét, valamint az erdőgazdálkodást érintő jogszabályok kidolgozásáért, folyamatos aktualizálásáért, végrehajtásáért és véleményezéséért;

b) felelős a nemzeti forrásból működő támogatási rendszer kidolgozásáért, így az erdőfelújítási támogatási rendszer kifuttatásáért, az egyes erdészeti közcélú feladatokért, az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló fejlesztési feladatokért és a magánerdő-gazdálkodás szerveződéseinek támogatásáért;

c) felelős a fás szárú ültetvényekre vonatkozó hatósági tevékenység szakmai felügyeletéért, szabályozásáért.

 

2. Az Erdőgazdálkodási Főosztály koordinációs feladatai körében

a) felelős az erdészeti tárgyú jogszabályokban meghatározott, a hosszú távú erdőállomány-gazdálkodási tervekben rögzített és az erdészeti igazgatás által ellenőrzött szakszerű, tartamos - fenntartható - erdőgazdálkodás érvényesítéséért;

b) felelős az erdővédelem országos tevékenységének irányításáért;

c) felelős a környezet- és természetvédelem erdészettel összefüggő tevékenységének összehangolásáért, a védett természeti területek kialakításával kapcsolatos erdészeti szakmai véleményadásért;

d) felelős az erdőterületek védetté nyilvánításához szükséges miniszteri döntés előkészítésében való részvételért, a Natura 2000 erdőterületeken folytatott erdőgazdálkodási tevékenység szabályainak kidolgozásáért, a védett erdőterületek természetvédelmi kezelési tervének, a Natura 2000 erdőterületek fenntartási terveinek szakmai véleményezéséért;

e) felelős a bányászati tevékenység erdőre gyakorolt hatásának értékeléséért;

f) felelős a magánerő-gazdálkodás működésének, állapotának rendszeres értékeléséért és a gazdálkodást előmozdító fejlesztési lehetőségek kidolgozásáért;

g) felelős az állami tulajdonú erdőterületen gazdálkodó szervezetek szakmai tevékenységének értékeléséért;

h) felelős az erdőgazdálkodási ágazat költségvetési, továbbá az európai uniós és nemzeti támogatási rendszer szakmai irányelveinek kialakításáért, az adható támogatások felhasználásának szakmai felügyeletéért;

i) felelős az erdei vasutak többcélú hasznosításának elősegítéséért;

j) felelős az erdő földvagyon kivételével az állami tulajdonban lévő erdővagyon hasznosításának kérdésköréért;

k) felelős a fagazdálkodás nemzetgazdasági összefüggéseinek és a fapiac alakulásának vizsgálatáért;

l) közreműködik az erdészeti kutatás, a szakoktatás, az e területen működő intézmények tevékenységének meghatározásában, fejlesztési irányelveinek kidolgozásában;

m) közreműködik a miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek erdő- és vadgazdálkodási feladatainak szakmai irányításában, valamint ellátja az ezzel kapcsolatos szakmai döntéshozatal előkészítését;

n) felelős az erdőgazdálkodást érintő pályázatok támogatási rendszerének kialakításában való közreműködésért;

o) felelős az erdőgazdálkodást érintő pályázatok, támogatások rendszerének kialakításában, az egyes pályázatok, támogatási jogcímek szakmai feltételeinek meghatározásában, valamint a vonatkozó jogszabályok szövegtervezeteinek kidolgozásában való közreműködésért;

p) felelős a NÉBIH által félévente az erdészeti és vadászati hatósági munkáról adott áttekintő jelentés értékeléséért, ennek alapján a szükséges stratégiai döntések előkészítéséért, meghozataláért;

q) felelős a környezet- és természetvédelem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenységének összehangolásáért, a védett természeti területek kialakításával kapcsolatos erdőgazdálkodási szakmai véleményadásért;

r) felelős a hazai társhatóságokkal - rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal -, valamint az erdészeti szervezetekkel - Országos Erdészeti Egyesület, Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - való kapcsolattartásért;

s) felelős a NAK erdőgazdálkodási szakterületeivel való együttműködésért;

t) együttműködik a természetvédelem erdőgazdálkodást érintő kérdéseiben - különösen a nemzeti park igazgatóságok erdőgazdálkodással kapcsolatos feladataiban - a Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztállyal.

 

3. Az Erdőgazdálkodási Főosztály egyedi közhatalmi aktusokkal kapcsolatos feladatai körében felelős a tűzgyújtási tilalom elrendeléséért és visszavonásáért.

 

4. Az Erdőgazdálkodási Főosztály európai uniós és nemzetközi feladatai körében

a) felelős a nemzetközi kapcsolatokból, megállapodásokból adódó feladatok teljesítéséért, valamint a nemzetközi szervezetekkel való együttműködés ágazati feladataiért;

b) felelős az európai uniós erdőgazdálkodást érintő tervezetek véleményezéséért, a nemzeti álláspont kialakításáért és képviseletéért az erdészet ügyében érintett európai uniós bizottságokban és munkabizottságokban, továbbá a nemzeti kezdeményezések elkészítéséért;

c) felelős az európai uniós tagországokból notifikációs eljárás keretében érkező, erdészettel kapcsolatos joganyagok véleményezéséért;

d) felelős a szakterületet érintő nemzetközi programok kidolgozásáért és megvalósításáért;

e) kapcsolatot tart a külföldi és nemzetközi erdészeti szervezetekkel, kiemelve az Európai Unió erdőgazdálkodást érintő feladatait;

f) felelős a nemzetközi egyezmények erdőgazdálkodással összefüggő feladatainak ellátásáért;

g) felelős az erdőgazdálkodást érintő nemzetközi programok kidolgozásáért és megvalósításáért.

 

5. Az Erdőgazdálkodási Főosztály funkcionális feladatai körében

a) felelős az erdővédelmi mérő- és figyelőrendszer fenntartásáért és működtetéséért, az erdők egészségi állapotának országos szintű elemzéséért;

b) felelős a tartamos - fenntartható - erdőgazdálkodási tevékenység értékeléséért, irányelvek kidolgozásáért;

c) felelős az erdővagyon-védelem, az erdőgazdálkodási tevékenység szakmai irányításáért, szabályozási és egyes hatósági feladataiért;

d) felelős az elsőfokú és a másodfokú erdészeti hatósággal szükség szerinti, de legalább félévente történő szakmai konzultáció szervezéséért;

e) felelős a körzeti erdőtervek elkészíttetéséért, illetve a fennmaradó véleményeltérések megszüntetése érdekében közreműködik a Körzeti Erdőterv Bizottság munkájában;

f) felelős az Országos Erdőállomány Adattár működtetéséért, valamint az erdőállományok állapotáról szóló éves tájékoztató elkészítéséért;

g) felelős az Országos Erdőállomány Adattár és az ingatlan-nyilvántartás adatainak megfeleltetése érdekében szükséges adatszolgáltatás országos szintű egyeztetéséért;

h) felelős az ágazati statisztikai információs rendszer fejlesztésében és működtetésében való részvételért;

i) felelős az erdőgazdálkodói és a magánerdő-tulajdonosi réteg szakmai tájékoztatását célzó kiadványok készítéséért, továbbá a rendezvények szervezéséért;

j) felelős az Országos Erdő Tanács, a FAO Magyar Nemzeti Bizottság, az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Bizottság, az erdészet ügyében érintett európai uniós bizottságok és munkabizottságok, az erdészetet érintő agrártámogatási bizottságok, az ágazati elismeréseket elbíráló bizottságok és az ágazati érdekegyeztetés tevékenységében való közreműködésért;

k) felelős az erdőgazdálkodási kutatás, oktatás fejlesztési irányelveinek kidolgozásában való részvételért;

l) közreműködik az erdőgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási feladatokban (OSAP);

m) közreműködik a nemzeti park igazgatóságok és az állami erdőgazdasági társaságok vagyonkezelésében levő erdőterületek erdőgazdálkodásának szakmai irányításában;

n) közreműködik a NÉBIH erdészeti ügyekért felelős igazgatóságának szakmai irányításában, ellátja a szakterületeit érintő feladataival összefüggő szakmai és szabályozási feladatokat, felügyeli a vonatkozó hatósági és igazgatási feladatok ellátását;

o) felel az Ember az Erdőért Alapítvány és a Wágner Károly Alapítvány tevékenységével kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásáért;

p) - az érintett önálló szervezeti egységekkel - együttműködik a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel, az NFA-val, a NAIK-kal, az AM Dunántúli Agrár-szakképző Központtal, a Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal, a Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal, a Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző Iskolával, a Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképző Iskola és Kollégiummal, illetve a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiummal kapcsolatos szakmai döntések előkészítésében;

q) közreműködik az erdészeti szaporítóanyaggal - generatív és vegetatív szaporítóanyagok előállításával, minősítésével, forgalomba hozatalával összefüggő szakmai és hatósági tevékenységekkel, növényfajták állami elismerésével, tájfajtákkal, és genetikai alapokkal - kapcsolatos szakmai és irányítási feladatok ellátásában.

 

6. Az Erdőgazdálkodási Főosztály tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos feladatai körében

6.1. felelős az állami erdőgazdasági társaságok feletti tulajdonosi jogok gyakorlásához, a vagyongazdálkodásukhoz, a vagyon kezeléséhez kapcsolódó alapítói döntések előkészítéséért, a meghozott döntések végrehajtásáért, koordinálásáért, ellenőrzéséért;

6.2. felelős az állami erdőgazdasági társaságok alapszabályában, illetve a Ptk.-ban meghatározottak szerint alapítói hatáskörbe tartozó - különös tekintettel az éves beszámolók és üzleti tervek tulajdonosi jóváhagyásával, az állami erdőgazdasági társaságok szakmai tevékenységével, gazdálkodásával, működésével kapcsolatos - alapítói döntést igénylő előterjesztések elkészítéséért, és az alapítói határozat meghozatala érdekében történő felterjesztéséért;

6.3. felelős az állami erdőgazdasági társaságok szakmai tevékenységével, gazdálkodásával, működésével kapcsolatos, alapítói döntést nem igénylő okiratok, dokumentumok, és előterjesztések elkészítéséért;

6.4. felelős az állami erőgazdasági társaságok vagyonkezelési és vagyongazdálkodási, valamint a tulajdonosi joggyakorlási kérdések vonatkozásában - a földterületek kivételével - az MNV Zrt.-vel, a Pénzügyminisztériummal, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel, a Miniszterelnökséggel, valamint az ezen ügyek vonatkozásában érintett egyéb hatóságokkal való kapcsolattartásért;

6.5. közreműködik az állami erdőgazdasági társaságok vagyonkezelésébe adott ingatlanok vonatkozásában, valamint az MNV Zrt. és az állami erdőgazdasági társaságok között kötendő vagyonkezelési szerződések előkészítésében;

6.6. felelős az állami erdőgazdasági társaságok vonatkozásában törvényben, miniszteri rendeletben vagy az MNV Zrt.-vel kötött megbízáson alapuló meghatalmazásban biztosított jogok alapján az állami erdőgazdasági társaságok tevékenységének vagyongazdálkodási és a Ptk., a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló törvény (a továbbiakban: Ptké.) szerinti tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos szakmai feladatokban való közreműködésért;

6.7. felelős az állami erdőgazdasági társaságok vonatkozásában az MNV Zrt. által megküldött és a tárcát érintő előterjesztések véleményezéséért, az ülésekre meghívott vezetők részére a felkészítők elkészítéséért, a tulajdonosi jogok gyakorlását elősegítő tájékoztatók, elemzések, beszámolók készítéséért;

6.8. felelős az állami erdőgazdasági társaságok vonatkozásában a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és az MNV Zrt. jogszabályban előírt tájékoztatásáért;

6.9. felelős a tulajdonosi joggyakorlást érintő belső szervezeti egységekkel, illetve a külső szervezetekkel történő egyeztetéseken való képviseletért;

6.10. felelős az erdőgazdálkodási stratégiai célok meghatározásáért;

6.11. felel az állami erdőgazdasági társaságok hároméves stratégiai és az éves üzleti tervei feltételrendszerének meghatározásáért;

6.12. felelős az állami erdőgazdasági társaságok szakmai felügyeletéért;

6.13. javaslatot tesz az állami erdőgazdasági társaságok felügyelőbizottsági elnökének, tagjainak személyére és díjazására;

6.14. felel az állami erdőgazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására vonatkozó iránymutatás kidolgozásáért, valamint javaslatot tesz a könyvvizsgálók megválasztására és díjazására;

6.15. javaslatot tesz az állami erdőgazdasági társaságok vezérigazgatóinak javadalmazására;

6.16. felelős a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló állami erdőgazdasági társaság tisztségviselője, vezető állású munkavállalója, felügyelőbizottságának tagja tekintetében a Személyügyi és Igazgatási Főosztály tájékoztatásáért a személyügyi változásokat illetően;

6.17. felelős az állami erdőgazdasági társaságokkal történő folyamatos kapcsolattartásért, szakmai egyeztetésekért;

6.18. felelős a tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó állami erdőgazdasági társaságok felügyelőbizottsági ülésein a tulajdonosi joggyakorló szakmai képviseletéért;

6.19. felelős az érintett önálló szervezeti egységek által koordinált, illetve egyéb, az állami erdőgazdasági társaságokat érintő szakmai adatszolgáltatásokért;

6.20. közreműködik az állami erdőgazdasági társaságok költségvetési forrásjuttatásának tervezésében;

6.21. felelős az állami erdőgazdasági társaságok kontrolling adatszolgáltatásainak meghatározásáért és lekövetéséért;

6.22. felelős az állami erdőgazdasági társaságok egységes nyilvántartási rendszerének, informatikai rendszerének koordinálásáért;

6.23. felelős a szakmai szabályzatok, az állami erdőgazdasági társaságok szabályzatai vonatkozásában az iránymutatásáért;

6.24. felelős a szakmai konferenciák, rendezvények, kiállítások, médiaprogramok előkészítéséért, koordinálásáért, azokon való részvételért.

 

7. Az Erdőgazdálkodási Főosztály egyéb feladatai körében

a) felelős az erdőgazdálkodási stratégiai célok meghatározásáért;

b) felelős az erdészeti műszaki fejlesztés irányainak meghatározásáért;

c) felelős az erdészeti minőségszabályozási feladatok ellátásában és korszerűsítésében való közreműködésért;

d) felelős az ágazati tudományos és szakmai egyesületekkel való kapcsolattartásért;

e) közreműködik a NAIK erdészeti kutatással foglalkozó szervezeti egységei szakmai feladatainak kijelölésében és felügyeletében;

f) felelős az erdőgazdálkodás tekintetében a minőséggel, biztonsággal és gazdálkodással kapcsolatos kommunikációs feladatoknak a Minisztérium által történő ellátásához a szükséges szakmai előkészítésért, a civil szervezetek és a közvélemény számára történő kommunikációért;

g) részt vesz az erdészeti hatóságként eljáró megyei kormányhivatalok helyszíni - szakszerűségi és hatékonysági - ellenőrzési feladatainak ellátásában.

 

A 3. függelék szövegesen, táblázat szerűen mutatja be a szervezetet.

 

A 4. függelék felsorolja a miniszter által irányított háttérintézményeket, szakmai irányítása alatt álló szerveket, valamint a társasági és alapítványi portfóliót. Köztük a nemzeti park igazgatóságokat, oktatási intézményeket, a 22 állami erdőgazdaságot, az Ember az Erdőért és a Wágner Károly Alapítványokat

 

Az 5. függelék szerinti politikai tanácsadói és főtanácsadói munkakörök között kifejezetten erdészeti nincs, igaz néhány másik esetén lehet ilyen vonatkozás.

 

A 6. függelék a vagyonnyilatkozatra kötelezett munkaköröket sorolja fel, köztük:

3. Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes és osztályvezető.

Forrás: Nemzeti Jogszabálytár

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.