FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2018-02-23

Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer

Az Országos Erdőkár Nyilvántartási Rendszer (továbbiakban: OENyR) 2012-ben indult. Jogszabályi alapja a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, mely erre vonatkozóan az alábbiak szerint rendelkezik:

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on


98. § (1) Az erdészeti szakszemélyzet szakirányítási tevékenysége során köteles:

 a) az erdő fennmaradását, fejlődését veszélyeztető állapotról, eseményről, vad általi károsításról való tudomásszerzést követően az erdőgazdálkodót és az erdészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni, illetve a veszély elhárításában a tőle elvárható módon közreműködni.

 

A szakszemélyzet tehát mind az erdőgazdálkodó, mind az erdészeti hatóság felé köteles a tudomására jutott jelentősebb károsításokat jelezni, legalább negyedévente.

 

Az erdészeti hatóság az OENyR működtetésével, a bejelentések fogadásával, az információk feldolgozásával, a bekövetkezett káreseményekről történő időszakos tájékoztatással és indokolt esetben további intézkedések meghozatalával tesz eleget a jogszabályi kötelezettségnek.

Tekintettel arra, hogy az erdőgazdálkodó bizonyos esetekben (pl. támogatáshoz kötődő adatszolgáltatás, erdősítések átvétele, stb.) az EKB lap adataihoz közel hasonló adattartalmú információszolgáltatásra kényszerül az erdészeti hatóság felé, ezért az OENyR rendszer megkísérli kiküszöbölni vagy mérsékelni az ismétlődő adatszolgáltatás terhét. Ennek érdekében jött létre a hatósági, úgynevezett "B" típusú EKB lap, és a kevésbé szigorú kitöltést megkövetelő általános, ún. "A" típusú EKB lap. A hatósági "B" típusú lapon a JESz (az erdőgazdálkodó kódját, nevét feltüntetve) erdőrészlethez kötött, szigorúbb szakmai elvárásoknak eleget tevő, teljes körű és helyesen kitöltött kárleírásokra kötelezett, a hatósági eljárásokra való alkalmazhatóság érdekében.

 

Az adatszolgáltatás bizonylata

Az adatszolgáltatás bizonylata az Erdővédelmi kárbejelentő lap.

 

2013-tól kétféle EKB lap használata lehetséges, ezek az alábbiak:

"A" típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap (továbbiakban: A-EKB lap)

"B" típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap (továbbiakban: B-EKB lap)

 

Alapvető különbség a két formátum használata között, hogy amíg az "A" típusú csak a kárbejelentési kötelezettség teljesítésére alkalmas, addig a "B" típusú lehetőséget kínál mindazok számára, akik az OENyR felé való kárbejelentési kötelezettségükön túlmenően további hatósági eljárásoknál (pl. erdőgazdálkodáshoz kötődő támogatások igénybevétele, vagy erdősítés (sikeres első erdősítési vagy befejezési) határidejének módosítása Evt. Vhr. 29. § (5) bekezdés szerinti esetben) is fel kívánják használni a bejelentés tényét és a bejelentett információkat.

 

A B-EKB lap alkalmazása tehát egy lehetőség, mely azzal az előnnyel jár, hogy a fent nevesített, további hatósági eljárást, ügyintézést érintő esetben nincs szükség ismételt adatszolgáltatásra. Mivel ez hatósági eljárásokban bizonyító erejű dokumentumnak minősül, így kitöltési rendje szigorúbb, illetve többlet információ megadása is elvárt.  Ezek vélhetően vállalhatók az elérhető előnyök érdekében.

 

"A" típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap

- Alkalmazható minden olyan esetben, amikor a bejelentő kizárólag a 2009. évi XXXVII. törvény 98. § (1) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének vagy lehetőségének tesz eleget.

- A "0"-ás bejelentéseket is ezen a nyomtatványon kell beadni.

 

"B" típusú Erdővédelmi kárbejelentő lap

Alkalmazása például az alábbi esetekben ajánlott:

- Az erdőt ért károsítás helyreállításához támogatási forrást kíván igénybe venni az erdőgazdálkodó.

- Az erdőt ért káresemény következtében az erdősítés (sikeres első erdősítési vagy befejezési) határidejének módosítását kéri az erdőgazdálkodó.

- Az erdőt ért káresemény következtében egészségügyi termelést kíván végrehajtani az erdőgazdálkodó.

 

A B-EKB lapon jelentett károkra csak akkor hivatkozhat az erdőgazdálkodó a további hatósági eljárásokban, ha a kárbejelentő lap adattartalma a valóságnak megfelel és formai szempontból szabályosan került kitöltésre és aláírásra.

Erdőkár térkép

Az Erdőkár térkép éves bontásban szemlélteti a bejelentett erdőkárokat. A statisztikailag lezárt adatokról - szakmai ellenőrzés és sorösszefüggés vizsgálatok után - az erdei károk erélyéről, valamint tér- és időbeli jelenlétükről internetes felületen biztosít hozzáférést valamennyi érdeklődő számára. A térképről lekérdezhetők a 2013-as és 2014-es, illetve a 2015-ös adatok is.

 

Az erdőkár térkép itt érhető el.

Forrás: NÉBIH EI

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.