FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2017-11-13

Környezetkímélő agrotechnikák kutatása indul a Soproni Egyetemen

Az agrár-erdészeti rendszerek hazai adaptációja a célja a projektnek, melyhez közel egy milliárd Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a Soproni Egyetem vezette konzorcium az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

Az EFOP-3.6.2-16-2017-00018 "Tematikus kutatási hálózati együttműködések" pályázati konstrukció keretein belül "Termeljünk együtt a természettel - Az agrárerdészet, mint új kitörési lehetőség" című projekt megvalósításához nyert támogatást a 2017-2020. időszakra a Soproni Egyetem mint konzorciumvezető. A projektben konzorciumi partnerként vesz részt a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara, valamint a Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézete.

 

 

 

 

Az agrárerdészet régi-új gazdálkodási forma; az agroerdészeti rendszerek alatt olyan földhasználati rendszereket és technológiákat értünk, amelyben fás növények hasznosítása mellett egyéb agrártevékenységet is végeznek, azaz tudatosan együtt alkalmaznak szántóföldi kultúrákkal és/vagy állattartással. A tradicionális agrár-erdészeti rendszerek közé

- a fás legelők,

- kaszált gyümölcsösök kialakítása,

- a makkoltatás,

- erdőben végzett gyógynövénygyűjtés,

- méhészkedés tartozott, azonban

a mezőgazdaság intenzifikációja, a gépesítés és a széttelepülési folyamatok következményeként számos korai rendszer megszűnt.

Mára a talajok termőképességének védelme, a talaj mint természeti erőforrás fenntartható használata hívta újra életre az agrár-erdészeti rendszereket, elsősorban Délnyugat-Európában. Felismerték annak jelentőségét:

- a szélsőséges klímahatások elleni védekezésül termesztett növényeknek a fák védelmet nyújtanak,

- a terület sokszínűsége miatt a termesztéshez a korábbiaknál kevesebb vegyszer szükséges,

- a tapasztalatok alapján pedig a haszonnövények és fák együttélésében javul a talajok állapota és tápanyagellátottsága.

 

"Az agrár-erdészeti rendszerek elterjedésében hazánk reményeink szerint úttörő szerepet tölthet be" - mondta Dr. Rétfalvi Tamás, a projekt szakmai vezetője. "Magyarországon közel 700.000 hektár olyan kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági terület található, amelyek hasznosítására jó lehetőséget kínál e technológiák innovatív bevezetése. A külföldi példák alapján jól látszik, hogy az egy hektárról befolyó bevétel körülbelül 40 %-kal lehet magasabb a hagyományos erdészeti vagy mezőgazdasági tevékenységekkel szemben. A kormányzati stratégiához illeszkedve a rendszerek bevezetésére több támogatási forma is rendelkezésre áll azon gazdálkodók számára, akik érdeklődnek az agrárerdő-gazdálkodás iránt."

Az agrár-erdészeti technológiák jelenthetik az agrárgazdálkodás minőségi és mennyiségi paramétereinek javítását, a rendelkezésre álló földterület jobb kihasználását, az adott helyi körülményekhez igazodó hatékonyabb erőforrás felhasználást. Az agrárium versenyképességének növelése a piaci lehetőségek bővülésével, a minőségi élelmiszer termelés fokozásával elérhetővé válik. A környezetkímélő agrotechnikák alkalmazásával a biodiverzitás növelése további előnyt jelent a gazdálkodók számára.

A projekt célkitűzései hazánkban teljesen újszerűek és hiánypótlónak tekinthetők. "Vizsgáljuk a különböző területek ökológiai adottságait (különös tekintettel az aszályos időszakban fellépő káros hatások mérséklésére); az apróvadgazdálkodás lehetőségeit, a rendszerekből származó faanyagok és a rendszerekben megtermelt élelmiszeralapanyagok minőségét, valamint az agrárerdő-gazdálkodás hatásait a vidék gazdasági viszonyaira, népességmegtartó képességének javítására." - mondta a szakmai vezető.

A téma nem csak hazánkban, de nemzetközi színtéren is egyre nagyobb jelentőséggel bír. Rangos nemzetközi konferenciák, Horizont 2020-as projektek, kutatási projektötletek foglalkoznak az agrárerdő-gazdálkodás innovációs erejével, hiszen a sikeres projektek megvalósítása hozzájárul a fenntartható gazdálkodás eredményességéhez, a klímaváltozás elleni harc sikerességéhez, az egészséges tájkép kialakításához (ezen keresztül az agrár-ökoszisztéma egyensúlyának kialakításához), nem utolsósorban pedig kiküszöbölhetővé válnak a monokultúrás gazdálkodás által gerjesztett problémák is.

Az agro-erdészeti rendszerek kutatása a Soproni Egyetemen nem újkeletű, az intézmény több kutatója európai agrár-erdészeti kutatói csoportok tagja. A jelen projekt szoros együttműködésben valósul meg a NAIK ERTI-vel (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, Erdészeti Tudományos Intézet); az Intézet úttörő jellegű tevékenységet végez hazánkban e területen, egyedülálló kutatási adatbázissal rendelkezik, illetve a kutatási feladatok teljesítéséhez a projekt rendelkezésére bocsájtja a már meglévő kísérleti területeit.

 

 "A projekt célja, hogy a már megszerzett uniós tapasztalatokat sikeresen adaptáljuk a hazai viszonyokra, ezáltal hozzájáruljunk a fenntartható mezőgazdálkodás megalapozásához, a jövő nemzedékek számára is elfogadható agrár termelési formák kialakításához. Az agrár-erdészeti rendszerek elterjesztésével élhetőbbé válik a vidék, és változatosabbá alakul a természetes tájkép is" - zárta Dr. Rétfalvi Tamás.

 

A konzorciumról:

A projektben szereplő konzorciumi partnerek kutatási területei közötti kapcsolatot az agrárerdészet tématerülete jól lefedi. A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Kara, valamint a Simonyi Károly Kara (korábban Faipari Kara), a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kara az agrártudományok, társadalomtudományok és környezettudományok területén valamint a Dunaújvárosi Egyetem Műszaki Intézete a műszaki tudomány és környezettudomány területén végez kutatási tevékenységet, de korábban nem volt intézményesült kapcsolat. A projekt témája lehetőséget biztosít az egyes intézményekben meglévő kutatási potenciálok szinergista összefogására. A 2017. szeptember - 2020. augusztus között megvalósuló projekt keretében

- a Soproni Egyetem 419.995.925 Ft,

- a Kaposvári Egyetem 369.402.487 Ft, míg

- a Dunaújvárosi Egyetem 189.629.731 Ft

értékben (összesen 979.028.143 Ft) részesül támogatásban.

Forrás: Soproni Egyetem

 

PFIFFER BÚTOR

KUHN Rakodógép Kft

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.