FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2016-09-27

Friss EUTR GYIK a NÉBIH-EI-nél

A NÉBIH Erdészeti igazgatóság a faanyag kereskedelmi lánc felügyeletének rendszerét az uniós szabályozás által érintett faanyag kereskedelmi lánc szereplőkkel együttműködve alakítja ki. Az EUTR végrehajtásához a GYIK-ban a legfontosabb tudnivalókat foglalta össze a NÉBIH, amelyekkel kapcsolatban a legnagyobb bizonytalanságot tapasztalták.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

A NÉBIH Erdészeti Igazgatósága az EUTR-rel kapcsolatban már számos rész-témában tett közzé GYIK-ot, azaz a Gyakran Ismételt Kérdéseket és az azokra adott válaszok gyűjteményét, mely itt érhető el, a + jellel ellátot címek kinyithatóak a további részletek eléréséhez.

 

 

Ugyanakkor a NÉBIH-EI 2016. szeptember 27-én újabb GYIK-ot tett közzé, melyben két témakörrel foglalkozik:

- a fahulladékkal (mely alig létezik), a fafeldolgozás eselékeiből készült termékekkel és az öregfával (elhasznált fatermék), valamint

- a szállítójeggyel és a műveleti lappal (s e blokk végén az ezekben lévő összmennyislgek plusz, mínus eltérési eseteivel).

 

Az alábbiakban kiemeltük e szeptember 27-i, újabb, hosszú, részletes szöveg kulcs szavait, gondolatait. (Még így is elég hosszú.) A témában érintetteknek azt javasoljuk: olvassák el a teljes 09-27-i NÉBIH-EI EUTR GYIK-ot, hiszen alapos munkát végeztek, hogy minden hozzájuk eljutott kérdésre, problémára választ adjanak.

 


... az ellenőrző szervezet segítséget nyújthat a szabályozással érintett szereplők részére ...

... az uniós kötelezettség betartása mindenekelőtt a piaci szereplőkre hárul ...

... a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság (EI) .... a funkcionális email címre - eutr@nebih.gov.hu - folyamatosan érkező kérdésekre adott válaszokkal, a tájékoztató előadásokkal és azt követő fórumokkal, továbbá a NÉBIH internetes portáljának EUTR aloldalán - portal.nebih.gov.hu/eutr - elhelyezett információkkal igyekszik biztosítani a folyamatos segítségnyújtást.

... a hazai jogalkotás bevezette a faanyag kereskedelmi lánc szereplők nyilvántartási rendszerét, valamint az is, hogy az erdei faválasztékok esetében a szállítójegy és a műveleti lap alkalmazását szigorú számadású nyomtatványok felhasználásához kötötte. Ilyen eszközök nem minden tagországban vannak, de több helyen is előfordulnak.

 


... hulladék fa, faipari hulladék EUTR köteles terméknek minősül-e ... mindaddig nem beszélhetünk hulladékról egy faanyag, fatermék esetében, amíg annak feldolgozása során valamilyen eladható termék keletkezik.

- Így például amennyiben a faipari feldolgozás melléktermékeként keletkező fűrészpor további felhasználásra kerül, akár változatlan formában, akár feldolgozást, mondjuk tömörítést követően, az nem minősül hulladéknak, és EUTR köteles termék lesz belőle.

- Ugyanakkor vannak olyan fatermékek, amelyek már korábbi felhasználásukat követően életciklusukat lezárták, majd ezt követően kerülnek újrahasznosításra, és így nem minősülnek EUTR köteles terméknek. Jó példa erre a bontott tetőgerendából készített bútorok, fatermékek.

 


... a szállítójegy és a műveleti lap alkalmazása

 

... a nyomtatványboltokban csak adószám ellenében szolgálják ki a vásárlókat. ... műveleti lap és szállítójegy nyomtatványokat nemcsak adószámmal, hanem adóazonosító jellel rendelkező személyek is megvásárolják. ... a kizárólag adóazonosító jellel rendelkezőket a jövőben ki kell, hogy szolgálják.

... sorszámtartományok igénylése ...

... nem minden faanyag kereskedelmi lánc szereplőnek kell sorszámtartományt igényelni a nyomtatványok előállításához. Azoknak az EUTR szereplőknek ajánlott saját sorszámtartományt igényelni, akik nagyobb tételben, esetleg másokkal összefogva kívánják azokat legyártatni a nyomdákkal, illetve a NÉBIH által közzétett nyomtatvány-tervezethez képest eltérő tartalommal kívánják azokat előállítatni.

A szállítójegy nyomtatványnak csak a kötelező minimális tartalmi elemeit határozza meg jogszabály ... nyomtatványok esetében az EUTR szereplők eltérő gyakorlatot alkalmazhatnak, a tömböket akár saját igényeiknek megfelelően kiegészítve is előállíttathatják.

Amennyiben az EUTR szereplő már igényelt és a NÉBIH kiadta a sorszámtartományt, de azt a későbbiekben az EUTR szereplő nem kívánja felhasználni, nagyon fontos, hogy az adott sorszámtartomány esetében az EUTR szereplő írásban jelezze azt a NÉBIH felé.

Szállítójegy kiállítására jogosult személy

Szállítójegy kiállítására csak az a faanyag kereskedelmi lánc szereplőnek minősülő személy jogosult, aki - a bejelentkezési lehetőség megnyílása után - regisztrált és EUTR technikai azonosítóval rendelkezik. A fogyasztó, amennyiben nem faanyag kereskedelmi lánc szereplő (azaz nem rendelkezik technikai azonosítóval), nem állíthat ki szállítójegyet.

... szállítójegyet az állíthat ki, aki a szállítás során a faanyaggal rendelkezni jogosult, így elsősorban a faanyag tulajdonosa ...

... tő melletti értékesítés esetén, amennyiben az nem jár együtt szállítással és a szállításra csak esetleg egy továbbértékesítést követően kerül sor, nem kell szállítójegyet kiállítani. A továbbértékesítés esetén pedig már a következő ügyletben érintett szereplők jogállása és kölcsönös szándéka határozza meg, hogy ki lesz a szállítójegy kiállítására jogosult személy.

... ez vonatkozik az úgynevezett láncértékesítésre is.

... a szállítás során kizárólag fuvarozási tevékenységet végző közreműködő - amennyiben nem a faanyag tulajdonosának nevében jár el -, nem jogosult szállítójegy kiállítására.

... szállítási tevékenység megszakítására kényszerül, esetleg a korábbi egy tételű szállítmányt több tételként ... megoldás lehet ... kiegészített és lefényképezett szállítójegy kíséri az egyes, különváló szállítmányokat.

... bármely, az adott tevékenységben érintett szereplő tud olyan ésszerű megoldást találni, amely az EUTR ellenőrzés szempontjából elfogadható lehet.

... külföldről ... faanyagvásárlás esetén

... a szállítmány ... a hazai jogszabályok hatálya alá tartozó EUTR szereplő rendelkezési jogosultsága alatt van, akkor ... a magyarországi szállítás idejére kell szállítójegyet kiállítani a nemzetközi fuvarokmány mellé is. ... ha a hazai EUTR szereplő külföldre szállítja, vagy szállíttatja a fát, vagy faterméket, így a magyarországi útszakaszra is kell szállítójegyet kiállítani. Külföldre ... szállítás esetében ... az átvevő személye nem kerül kitöltésre, csak a külföldi vevő neve és székhelye, de akár az egész útvonalra is kiállítható a szállítójegy, nem csak a magyarországi szakaszra.

 

Szállítójegy tartalma

 

Szállítójegy ... szállítás nélkül, kizárólag birtokbaadást igazoló dokumentumként nem használható.

A szállítójegyen a műveleti lap számát vagy a fásításból eredő faanyag esetében a záradékolt fakitermelés bejelentő záradékszámát csak az első szállítás alkalmával kell kötelezően feltüntetni ...

Amennyiben több műveleti lap kerül kiállításra egy erdőrészlet vonatkozásában, azt a műveleti lap számot kell feltüntetni, amely alapján a szállítmány faanyagának kitermelése egyértelműen beazonosítható. ...

... amennyiben az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlen szolgáló földterületről történik fakitermelés, annak eredetét a fásításra vonatkozó bejelentés záradékolt példányával tudja jogszerűen igazolni az erdőgazdálkodó.

Amennyiben nem erdőből, nem az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlen szolgáló földterületről, vagy fásításból történik a fakitermelés majd azt követően a szállítás, ... (akkor bármi egyebet) ...

A fakitermelés helyére vonatkozóan a fakitermelésre jogosultnak ... fel kell derítenie, hogy az adott ingatlanra vonatkozóan a fakitermelés milyen szabályozás hatálya alá esik.

Szállítójegyet  minden szállítás esetén ki kell állítani ...

A szállítójegy kiadója részére az átvétel igazolása történhet a teljesen kitöltött, a szállítmányt végigkísérő szállítójegy-példány visszaküldésével, de meg lehet ezt tenni külön, megállapodás szerinti igazolással is.

A szállítójegy kiállítójának nem kell meggyőződnie arról, hogy a fuvarozó jogszerűen végzi-e a fuvarozási tevékenységét. ... közismerten kockázatos vállalkozás, személy esetén ezt a szempontot a szállítójegy kiállítójának figyelembe kell vennie és mérlegelnie kell, hogy ilyen személy részére kiadja-e a faanyagot.

Az apríték olyan fatermék, amely esetében annak származása alapján kell eldönteni, hogy a szállításához kell-e szállítójegyet kiállítani. Az erdei faválasztékból készített apríték szállításához kell szállítójegy, míg a fűrészipari termékekből, valamint más módon, például cserjések letermeléséből, cserjékből előállított apríték esetében ez nem kötelező.

... a közlekedési hatóság minden fajta erdei faválasztékot a külön jogszabály szerinti ömlesztett árunak tekint, és a meghatározott tömeg felett arra vonatkozóan megkövetelik az úgynevezett jármú-tömegbizonylat kitöltését.

A jármű-tömegbizonylatot a 10 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárműnek a forgalomban való részvételéhez a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján az ömlesztett áru feladójának vagy az áru felrakását végzőnek kell a megrakott tehergépjármű össztömegéről kiállítania, és a tehergépjármű vezetőjének igazolható módon átadnia, a felrakás helyén, hitelesített berendezéssel (hitelesített mérleggel) elvégzett járműmérlegelés, tengelyterhelés-mérés vagy a rakomány súlyának mérlegelése alapján.

... ha az erdőgazdálkodó állít ki szállítójegyet, lehetősége van a szállítás megkezdése előtt egy megfelelő bizonyító erejű okiratban kikötni, hogy a jármű-tömegbizonylat kiállításáért nem visel felelősséget ...

 

Egyszerűsített szállítójegy ...

 

Egyszerűsített szállítójegyet kizárólag csak a jogszabály szerinti esetekben lehet alkalmazni, nem jogszerű a használata a lakossági, saját célra történő tűzifagyűjtés esetén, tő melletti, sarang mellőli értékesítés esetén, továbbá erdőbirtokossági tagok vagy felesbérlet esetében természetben megállapított, úgynevezett tűzifa járandóságként kapott fa esetében sem. Ezek forgalomba helyezésnek minősülnek, amelyek esetében a szigorú számadású szállítójegy nyomtatvány alkalmazása kötelező.

 

Műveleti lap

 

Az előző évben kiadott műveleti lap alapján előző évben végrehajtott fakitermelés következő évben történő szállítása esetén a szállítójegyen az előző évi műveleti lap sorszámát kell szerepeltetni.

A földön fekvő faanyag fakitermelés során történő felkészítéséhez kell műveleti lapot kiállítani, ...

A földön fekvő fa fakitermelése körébe tehát a fekvő elhalt fa feldolgozása, azaz darabolása is beletartozik. ...

A fásításban nem kell műveleti lapot kiállítani ...

 

Szállítójeggyel dokumentált erdei faválaszték mennyiségének és a fakitermelés végrehajtás bejelentésben szereplő fatömeg egyezősége

 

... az erdőgazdálkodónak minden esetben, még az úgy nevezett lábon történő értékesítés esetében is pontos információval kell rendelkeznie arról, hogy ténylegesen mennyi faanyag került kitermelésre és elszállításra az erdejéből.

... a vevőnek is elemi érdeke, hogy az adott esetben általa elszállított, szállítójeggyel dokumentált faanyag pontos mennyiségét az erdőgazdálkodó részére visszaigazolja ...

... az a faanyagmennyiség, amelyet az erdőgazdálkodó nem jelentett le kitermeltként, de szállítójeggyel kiszállításra került, illegálisan kitermelt faanyagnak tekintendő. Amennyiben viszont a kitermelésre lejelentett fatérfogatnál lényegesen kevesebbre lett szállítójegy kiállítva, annak felhasználásáról, sorsáról az erdőgazdálkodónak kell számot adnia.

 

Forrás: NÉBIH-EI

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.