FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...

FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2015-06-10

Pályázatok - kapacitás bővítésre

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a GINOP-1.2.1-15 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése c., valamint a GINOP-1.2.2-15 kódszámú Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása c. pályázati felhívás.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése" című (GINOP-1.2.1-15 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 65 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig lehetséges.

 

A pályázat célja:

A kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.

A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

 

Támogatást igénylők köre:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

2. jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek.

 

Támogatható tevékenységek:

- Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése - kötelező projektelem

- Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem

- Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás - önállóan nem támogatható projektelem

- Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek - önállóan nem támogatható projektelem

- Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések - önállóan nem támogatható projektelem

 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

- a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem

- a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás - önállóan nem támogatható projektelem

- az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés - önállóan nem támogatható projektelem

 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

 

Kötelező vállalások:

- Létszámtartás (a projekt fizikai befejezésétől számított legalább 2 lezárt üzleti éven keresztül)

- Személyi jellegű ráfordítás: A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora)

- Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

ba) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, vagy

bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, vagy

bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

 

Támogatás összege:

minimum 50.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft

 

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

 

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

 

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető: Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke:  az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb - beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:

- az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;

- a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;

- a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a

 

Elszámolható költségek:

- Eszközbeszerzés költségei

- Építéshez kapcsolódó költségek

- Immateriális javak beszerzésének költsége

 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Forrás: palyazat.gov.hu

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása" című (GINOP-1.2.2-15 kódszámú) felhívás.

A  támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a 27/2013 (II.12.) Korm. rendelet alapján szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd forint, a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd forint.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 8-tól 2017. július 10-ig lehetséges.

 

A pályázat célja:
A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

 

Támogatást igénylők köre:

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások:

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó6 vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

2. jogi forma szerint:

a) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

c) szövetkezetek.

 

Támogatható tevékenységek:

- Új eszköz beszerzése - kötelező projektelem

- Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem

- Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás - önállóan nem támogatható projektelem

- Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek - önállóan nem támogatható projektelem

- Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés - önállóan nem támogatható projektelem

- Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések - önállóan nem támogatható projektelem

 

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor támogathatóak az alábbi tevékenységek is:

- a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése - önállóan nem támogatható projektelem

- a létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás - önállóan nem támogatható projektelem

- az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés - önállóan nem támogatható projektelem

 

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

 

Kötelező vállalások:

- Létszámtartás (a projekt fizikai befejezésétől számított legalább 2 lezárt üzleti éven keresztül)

- Személyi jellegű ráfordítás: A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora)

- Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye:

ba) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget, vagy

bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%-ot, vagy

bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot

 

Támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft

Az 1 teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.

 

Forrás: palyazat.gov.hu

 

Dunaker Kft - Alapítva 1986

LEITZ Hungária Szerszám Kft

STIHL - Nemzedékekre tervezve.

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.