FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2014-08-15

Hogyan készül a nyílászárók teljesítménynyilatkozata?

A magyar jogrendben új elemként jelent meg, hogy az Építési Termék Rendelet - az angol Construction Product Regulation kifejezés alapján CPR, - a 305/2011/EU Rendelet külön honosító jogszabály nélkül 2013. július 1-én érvénybe lépett.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 


A magyar Építési Törvénnyel [2] és a kiegészítő rendelkezéseket tartalmazó új 275/2013 (VII.16.) Kormányrendelettel [3] együtt jelentik az alapvető rendelkezéseket az építőipar szereplőinek termékeket gyártó vállalkozások számára. A termékek a jogszabályi előírások körének érvényessége alapján két csoportba sorolhatóak. Vagy van rá európai szinten egységes előírás és termékszabvány illetve európai műszaki jóváhagyás, vagy nem.

A teljesítménnyilatkozat nyelvének azonban mindig azon tagállam hivatalos nyelvének kell lennie, ahol a terméket felhasználják. Általában önálló bizonylat, amelyet a kiszállítás során a szállítmányhoz, vagy a szállítólevélhez célszerű csatolni. Méretében, formájában igazodhat a gyártó egyéb céges iratainak külalakjához, vagy a termékhez csatolt beépítési-, kezelési és használati útmutatóhoz. Egy lehetséges megoldás termékkódok használata esetén az interneten való közlés, mikor a kód alapján egy PDF iratkép nyomtatható.

I. Harmonizált szabványra, termékszabványra hivatkozva végrehajtott Első típusvizsgálat jegyzőkönyvére vagy elkészített Európai Műszaki Értékelésre alapozott és CE jelölés mellett kiadott teljesítménynyilatkozat alapvető rendelkezéseit a 305/2011/EU rendelet II. fejezete tartalmazza.
Ilyen termékkört jelentenek a homlokzati ablakok, erkélyajtók, bejárati ajtók, garázskapuk és függönyfalak. Ezekre az 1. ábrának megfelelő tartalmú nyilatkozat készülhet, természetesen a CE-jelölés feltételeinek meglétekor a jelölést is alkalmazni kell.

 

A harmonizált termékkörnél a 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatnak a rendelet III. melléklete szerint tartalmaznia kell az alábbi pontokat, melyekhez értelmezést fűztem:

1.  A terméktípus egyedi azonosító kódja

Lehet pl. terméknév, kereskedelmi név, vagy szabvány szerinti termékjelölés

2.  Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően

A terméken vagy csomagolásán lévő, vagy a kísérő dokumentációban megjelenő azonosító. (pl. megrendelésszám/tételszám).

3.  Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban

Értelemszerűen a típusvizsgálati dokumentum alapján beírható. Fontos körülírni a használati módot, elhelyezést. (például: Ablak esőtől védett épülethomlokzaton, kis igénybevételnek megfelelő felhasználásra. Belsőtéri ajtó, erős igénybevételnek megfelelő helyekre, közintézményekbe alkalmas.)

4.  A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően

Célszerűen alkalmazható a céges fejléc, lábléc. Ha a gyártási hely nem azonos a gyártó székhelyével, a gyártóhelyet is célszerű közölni.

5.  Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak

Külföld, EU-n kívülii gyártóhely képviselete esetén. Ha nincs, nem kell a pontot feltüntetni.

6.  Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

Tűzgátló-, füstgátló nyílászárók, menekülési útvonal esetén az 1-es rendszer, meghatározott rendeltetésű (zajgátló, betörésgátló,hőszigetelő, légzáró folyosói, objekt stb.) ajtók esetében 3-as rendszer, egyéb belső ajtók esetén a 3-as, 4-es rendszer.

7.  Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: (a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma) ........-t végzett a(z).......... rendszerben,  (a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően) és a következőt adta ki: ........ (a termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa, adott esetben vizsgálati/ számítási jelentések).

Ablakok, bejárati ajtók esetén, illetve függönyfal, garázskapu esetén létezik harmonizált szabvány [5]. Egyéb esetben nem kötelező feltüntetni.
A szövegezésre példa: Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Notified Body 1415 számon bejelentett szerv, aki 3-as rendszerben a terméktípus meghatározását végezte, M-3XXX-számú első típusvizsgálati jegyzőkönyvet és Típusvizsgálati Bizonyítványt adott ki.

8.  Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: (a műszaki értékelést végző szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma) a következőt adta ki: ............. (az európai műszaki értékelés hivatkozási száma) ....................... alapján (az európai értékelési dokumentum hivatkozási száma)..............-t végzett a(z) ..........a rendszerben, (a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően) és a következőt adta ki: ......... (a termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa, adott esetben vizsgálati/ számítási jelentések).

CSAK ETA-val rendelkező terméknél! Ha nincs, nem kell a pontot feltüntetni.

 

9.  A nyilatkozat szerinti teljesítmény - (táblázatban)

-    Alapvető tulajdonságok (Felsorolva az összes)

-    Teljesítmény (Szintek, osztályok, leírás, vagy NPD jelölés)

-    Harmonizált műszaki előírások (Hivatkozás szabványra vagy értékelési dokumentumra - Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények.
A vonatkozó műszaki előírásban megadott, a termék rendeltetési területéhez tartozó összes termékjellemzőt fel kell sorolni a táblázat első oszlopában. Azonban nem kell mindenhez teljesítményt megadni, amihez nem tudnak, NPD jelöléssel kitölthető. (Not Performance Determined = Nincs teljesítmény meghatározva.) Harmonizált műszaki előírásnak a termékszabvány, az Európai Műszaki Értékelés tekinthető. A vizsgálati módszerek megadása külön oszlop beszúrással lehetséges.)

10.  Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Ha kihagyták a nem értelmezhető pontokat, akkor a számozást értelemszerűen
módosítani kell!
Lehetnek még kiegészítő információk, ha vannak.

11. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: (név és beosztás)
(a kiállítás helye és dátuma)...                     (aláírás)

Kell minden pont. Aláíró a gyártó által felhatalmazott személy. Nem feltétlenül a cégvezető.

 

II. Azoknak az építési termékeknek az esetében, ahol nincs elfogadott harmonizált európai szabvány és nem készült európai műszaki értékelés, a teljesítménynyilatkozat a magyar előírások, a 275/2013 (VII.16.) Kormányrendelet alapján kerül kiadásra.

A nyilatkozat alapját vizsgálati előírások alapján végrehajtott típusvizsgálatok, meglévő Építőipari Műszaki Engedélyek vagy már újonnan kiadott Nemzeti műszaki értékelés képezi.

Ilyen termékkört jelentenek a belső portálok, belsőtéri ajtók, átadó ablakok stb. Ezekre a 2. ábrának megfelelő tartalmú nyilatkozat készülhet.

 

Nem harmonizált termékkörnél a 275/2013 (VII.16.) Kormányrendelet szerinti teljesítménynyilatkozatnak a rendelet 5§ (4) bekezdés szerint tartalmaznia kell:

a) a terméktípus meghatározását, amelyre a teljesítménnyilatkozatot kiadták

Lehet pl. terméknév, kereskedelmi név, vagy szabvány szerinti termékjelölés.

b) az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszerét a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő rendszernek vagy rendszereknek megfelelően.

Lehet 1+; 1.; 2+; 3. vagy 4. rendszer.

c) az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy a 12. § szerinti építőipari műszaki engedély hivatkozási számát és kibocsátásának dátumát.

pld. A-xxx/2013, kiadva: 2013. hónaphó 12.
275/2013 (VII.16) Kormányrendelet 12.§:  Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5.§-ának előírásai szerint 2013. július 1-je előtt kiadott építőipari műszaki engedély az érvényességi idejéig, de legfeljebb 2018. július 1-éig hatályban marad. Az építőipari műszaki engedély alapján végzett első típusvizsgálatok vizsgálati eredménye felhasználható teljesítménynyilatkozat kiadására.

d) az építési termék rendeltetését, a gyártó által figyelembe vett tervezett beépítési módját,

Értelemszerűen az értékelő dokumentum alapján beírható. Fontos körülírni a használati módot, elhelyezést. (például: Belsőtéri ajtó, kis igénybevételnek megfelelő felhasználásra, lakótérbe, kis forgalmú irodába. Füstgátló ajtó, menekülési útvonalra, erős igénybevételnek megfelelő helyekre, irodákba, közintézményekbe alkalmas.)

e) a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés vonatkozásában az alapvető jellemzők felsorolását,

f) az építési termék teljesítményét, a nyilatkozatban szereplő egy vagy több rendeltetés szempontjából releváns alapvető jellemző tekintetében az 1. melléklet figyelembe vételével,

g) az építési termék szintek vagy osztályok szerinti, vagy leírásban, vagy számítás eredményeképpen megadott teljesítményét a jogszabályban előírt követelményekre vonatkozóan, Célszerű táblázatos formában közölni.

h) a c) pontban felsorolt, olyan alapvető jellemzők tekintetében, melyekre nincs megállapítva a termék teljesítménye, az NPD (No performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény) betűket kell feltüntetni.

A nem harmonizált státuszú szabványok, Nemzeti Műszaki Értékelések és még érvényben lévő Építőipari Műszaki Engedélyek alapján kiadott teljesítménynyilatkozatok nem jogosítják fel sem a gyártót, sem a forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

 

A téma iránt érdeklődők további tájékoztatásokat, információkat találhatnak honlapunkon.

 

Papp Imre - okl. faipari mérnök, vizsgáló mérnök - ÉMI Nonprofit Kft.

nyílászáró szakértő (MMK-01-4917)

 

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

ID: WOOD projekt

Dunaker Kft - Alapítva 1986

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

ERFARET Tudásközpont
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.