FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2013-08-01

A házi berkenye faanyagának tulajdonsága

2013-ban az Országos Erdészeti Egyesület kuratóriuma a házi berkenyét (Sorbus domestica) választotta az év fájának. Ez a cikk a házi berkenye faanyagának tulajdonságait mutatja be.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on
Megosztás az IWIW-en

 

 

Előzmények

 

2013-ban az Országos Erdészeti Egyesület kuratóriuma a házi berkenyét (Sorbus domestica) választotta az év fájának. Ezt a fafajt hívják még házi berkenyének, fojtós berkenyének és fojtóskának is. Utóbbi nevét arról kapta, hogy a még kemény, de már érett, fanyar termését, ha megkóstoljuk, akkor az összehúzza a szánkat, "fojtó" hatású.

A fafaj főként dél-európai elterjedésű, de hazánkban már az Árpád korban is ismert volt. Főleg gyümölcse miatt ültették. A kisebb körte nagyságú, narancsos színű gyümölcs, ha megszottyosodik, megpuhul a korai fagyoktól, igen kellemes ízű. Korábban gyakran ültették az utak mellé, a telekhatárokra és a kertekbe. Előfordul tölgyes és cseres, déli fekvésű állományokban is. Igen lassú növekedése miatt sajnos ma már ritkán ültetik.

Ma a berkenyéknek mintegy 80 faja ismert. Az északi félteke növényei. Manapság igen gyakran ültetik parkjainkba a dekoratív madárberkenyét (S. aucuparia), és kisebb erdészeti jelentősége van az ismert barkócaberkenyének (S. torminalis). A barkócaberkenye fáját Németországban és Svájcban igen nagyra értékelik.

Mint említettük, a házi berkenye igen lassan nő, 25-30 évesen fordul csak termőre és több száz éves kort is elérhet. Így keskeny és egyenletes évgyűrű-struktúrájú fája igen tömött, finom szerkezetű. A kuratórium éppen arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ez a lassú növekedés, és a hosszú élet különös értéket ad ennek a fának. A következőkben bemutatott vizsgálataink eredményei is azt a feltételezést erősítik meg, hogy a házi berkenye hazánk legkeményebb, legsűrűbb és legszilárdabb fái közé tartozik.

A NYME Botanikus Kertjéből származó, 20 cm átmérőjű házi berkenye faanyagából készítettünk vizsgálati próbatesteket. A vizsgálatok előtt a faanyagot szárítottuk, majd normál klímán (T=20°C; ?=65%) tároltuk az egyensúlyi nedvességtartalom beálltáig. A fafizikai tulajdonságok közül szabványos módszerekkel vizsgáltuk a fatest sűrűségét, zsugorodását-dagadását, statikus nyomó- és hajlító szilárdságát, hajlító rugalmassági moduluszát, és ütő-hajlító szilárdságát. A bütü-keménység mellett meghatároztuk az oldalkeménységet is. A fizikai vizsgálatokkal párhuzamosan mikroszkópos felvételeket készítettünk az anatómiai szerkezet bemutatására.

 

A faanyag szerkezete

 

Mikroszkópos megfigyeléseink (1. ábra) azt igazolták, hogy a házi berkenye szórtlikacsú fafaj. Az évgyűrűn belül a pászták nem különülnek el. Az edények kis átmérőjűek (30-60 ?m), egyenletesen töltik ki az évgyűrűt. A szilárdítást a farostok mellett rosttracheidák biztosítják. A keskeny bélsugarak szabad szemmel nem láthatók. A parenchimasejtekben kristályos berakódások figyelhetők meg.

 

1. ábra - Házi berkenye keresztmetszeti képe 100x nagyításban

 

A faanyag makroszkópos megjelenése: a szíjács és a geszt egységes, vörösbarna színű (2. ábra). A barkócaberkenyéhez és a körtéhez hasonlító megjelenésű, egyenletes, finom szövetű, keskeny évgyűrűkkel. Az évgyűrűhatárok viszonylag jól elkülöníthetők. Gyakoriak a bélfoltok, melyek élesen elütnek az alapszövettől.

 

2. ábra - A házi berkenye faanyagának makroszkópos képe

 

Vizsgálati eredmények

 

Sűrűségvizsgálataink eredményeit az 1. táblázatban összesítettük, összehasonlításul bemutatva a barkócaberkenye irodalmi adatait is (Molnár S., Bariska M. 2006 Magyarország ipari fái, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest).

 

1. táblázat - A házi és a barkócaberkenye faanyagsűrűsége, kg/m3

 

 

Házi berkenye

Barkócaberkenye

Min.

780

810

630

670

Max.

830

870

870

900

Átlag

810

850

710

750

 

Megállapítható, hogy a házi berkenye átlagosan mintegy 15%-kal nagyobb sűrűségű, mint a barkóca. Ha megvizsgáljuk a többi fafajjal is összehasonlítva ezen értékeket, jól láthatjuk, hogy a házi berkenye Közép-Európa legsűrűbb, legkeményebb fái közé tartozik.

A dagadási-zsugorodási vizsgálatok eredményeit - összehasonlítva a barkócaberkenyével - a 2. táblázatban mutatjuk be.

 

2. táblázat - A házi és a barkóca berkenye zsugorodása-dagadása

 

Jellemző

Házi berkenye

Barkócaberkenye

Dagadás, %

Zsugorodás, %

Zsugorodás, %

Húrirány

11,78

10,54

10,4

Sugárirány

7,44

6,92

6,6

Rostirány

0,25

0,25

0,2

Térfogati

20,39

16,94

17,1

 

Az eredmények azt tükrözik, hogy a házi és a barkócaberkenye zsugorodása között érdemi különbség nincs, az értékek hasonlóak a bükkéhez, tehát a berkenyék az erősen zsugorodó-dagadó fákhoz tartoznak. Megvizsgáltuk, a zsugorodás anizotrópiáját (Za = Zhúr/Zsugár  ), mely arra ad választ, hogy mennyire hajlamos az adott faanyag a vetemedésre. Ha az értéke meghaladja a 2-t, akkor igen erősen vetemedő faanyagról beszélhetünk. A jelen esetben az 1,52 azt mutatja, hogy a faanyag nem tartozik az erősen teknősödő, vetemedő fákhoz.

A mechanikai tulajdonságok vizsgálatainak eredményeit a 3. táblázat tartalmazza.

 

3. táblázat - A házi és a barkóca berkenye mechanikai tulajdonságai

 

jellemző megnevezése

házi berkenye

barkócaberkenye

min.

átlag

max.

[%]
var. koeff.

min.

átlag

max

Stat. nyomószilárdság [MPa]

61,18

69,17

74,15

4,68

49

53

55

Stat. hajlító szilárdság [MPa]

130,95

149,73

164,57

5,21

92

108

121

Stat. hajlító rugalmassági modulusz [MPa]

11885

13512

14934

5,65

10000

13400

11700

Ütő-hajlító szilárdság [J/mm2]

6,15

10,47

18,90

28,40

3,5

4,7

6,0

Keménység, Brinell [MPa]

 

 

 

 

 

 

 

bütü

44,17

57,87

67,80

10,20

41

48

57

oldal

18,87

28,17

36,39

15,59

 

 

 

 

A keskeny évgyűrűjű, rendkívül lassan növekvő házi berkenye a kiemelkedő szilárdságú fafajokhoz tartozik. A hasonló színű és anatómiai felépítésű barkócaberkenyénél a nyomó- és hajlítószilárdsági átlagértékei 30-40%-kal nagyobbak. A statikus hajlító rugalmassági modulusz 15%-kal, a bütü-keménység 20%-kal haladja meg a barkócáét.

Különösen figyelemre méltó, hogy a nagy testsűrűséggel összhangban a házi berkenye a legszilárdabb, legkeményebb közép-európai fafajok közé tartozik. A vizsgálatok fontos tanulsága még, hogy a hasonló anatómiai szerkezet ellenére az egyes berkenye-fajok fizikai tulajdonságai között igen jelentős különbségek lehetnek.

 

A házi berkenye megmunkálása

 

Az anatómiai és fizikai vizsgálatok jól érzékeltették, hogy a rendkívül lassan növekvő házi berkenye igen sűrű, tömött, szilárd és finom szövetű fával rendelkezik. Érdekes sajátossága a kristályos berakódások nagy száma. A faanyag megmunkálása ennek megfelelően kemény fém lapkás szerszámokat igényel. Mesterséges szárítása csak lassú, óvatos menetrendekkel valósítható meg.

Figyelemmel arra, hogy a házi berkenye tömegesen nem áll rendelkezésre és a termelhető esetleges rönkök mérete is kicsi, a hasznosítását a faszobrászatban, faragott, esztergált és egyéb értékes termékek készítésében, kisebb hangszerek gyártásában lehet javasolni.

Molnár Sándor, Bak Miklós, Börcsök Zoltán
Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Faanyagtudományi Intézet,
Nyugat-magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar, Innovációs Központ

 

Kapcsolódó:

A házi berkenye a 2013-as év fafaja FATÁJ 2013-01-15

Érdekes, hogy Nógrádban van egy Berkenye nevű település.

A berkenye nemzetség fajainak felsorolása Wikipédián

 

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

Renexpo 2014

Top20 - a legnagyobb hazai bútorforgalmazók - 2011

STIHL erdészeti gépek és alkatrészek nagykereskedelme, szervíz. VIKING kerti gépek, alkatrészek nagykereskedelme és szervíze.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás. 152 naptári nap alatt 396 céget találtunk (legalább 860 fonyi alkalmazotti összlétszámmal, és mintegy 13 566 millió Ft - korábban volt - összforgalommal).

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

AKE - A perfekt megoldás
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.