FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2013-04-15

Erdő-Natura: indulnak a 2012. évi kifizetések, beadhatók a 2013. évi kérelmek

Az erdő-Natura notifikációs eljárása sikeresen lezárult. Így elhárult az utolsó akadály is a 2012-ben benyújtott kérelmek alapján történő kifizetések elől, ami 2013. május első felére várható.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on
Megosztás az IWIW-en

 

A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) nagy örömmel tudatja az érintett magánerdő gazdálkodókkal, hogy az erdő-Natura uniós társfinanszírozott vidékfejlesztési jogcím notifikációs eljárása sikerrel lezárult és így elhárult az utolsó akadály is a tavaly benyújtott kérelmek alapján történő kifizetések elől. Így a részben, vagy egészben támogatható 2012. évi kérelmek kifizetései 2013. májusának első felében várhatók! Az elmúlt évben - a szűkre szabott idő ellenére - az érintett erdőgazdálkodók 2.193 kérelmet nyújtottak be, közel 3,5 milliárd forint értékben, ami becslések szerint mintegy 110 ezer hektár magánerdős Natura területet, az összes ilyen terület több mint 50 %-át érinti.

 

Április 10-ével megnyílt a lehetőség a 2013. évi egységes kérelmek benyújtására, amiről az MVH tájékoztat honlapjának aktuális rovatában. Az egységes kérelmek benyújtásáról további részletek a 66/2013 (IV.10.) számú MVH közleményben olvashatók.

 

Mint tavaly is hírül adtuk, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura-2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV.27.) VM rendelet alapján a magánterületen található Natura erdők gazdálkodói egyszerűen igénybe vehető, területalapú, vissza nem térítendő kompenzációs támogatásban részesülhetnek felmerülő költségeik és jövedelem kiesésük ellentételezése céljából. A rendelet értelmében a támogatás igénybevételére minden olyan naturás magánerdő gazdálkodó* jogosult, aki rendelkezik az adott erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott erdőtervvel, gazdasága teljes területén betartja a kölcsönös megfeleltetés előírásait és a jóváhagyó, vagy részben jóváhagyó határozat kézhezvételétől számított 10 hónapon belül részt vesz a Natura 2000 erdőterületen gazdálkodók részére szervezett kötelező képzésen. A támogatás területalapon, egyszerű módon, az egységes kérelmekkel együtt, vagyis minden év május 15-ig igényelhető. A támogatás mértéke az adott Natura erdőterület faállománya korától és fafajától függően mintegy 12-69 ezer Ft/ha/év (40-230 EUR/ha/év) között változik. A MEGOSZ honlapján az egyes Natura területek beazonosításához és az igények bejelentéséhez szükséges információkat, tennivalókat rövidesen közzéteszi és folyamatosan tájékoztatást ad az érdeklődőknek az ezzel kapcsolatos tudnivalókról.

A magyarországi erdők 43 %-át kitevő magánerdők jelentős hányadát, mintegy 200 ezer hektárt jelöltek ki annak idején a Natura-2000 hálózatba és még több mint 6 milliárd forint áll rendelkezésre ezek támogatására a jelenlegi uniós költségvetési ciklusban.

 

Kérjük, hogy mindenki, aki naturás magánerdő gazdálkodója, éljen az idén is a lehetőséggel, nyújtsa be kérelmét, vegye igénybe a MEGOSZ, a helyi falugazdászok, agrárkamarai tanácsadók segítségét és terjessze ennek a rendkívül kedvező támogatási lehetőségnek a hírét!

 

Kapcsolattartó: Dr. Sárvári János ügyvezető elnök 06-30-455-22-61

Forrás: MEGOSZ

*Erdőgazdálkodó: az erdő tulajdonosának, vagy tulajdonosai társulásainak képviselője, akit az erdészeti hatóság az Evt.17 § (1) és (6)-(7) bekezdései szerint erdőgazdálkodóként nyilvántartásba vesz.

 

FATÁJ kiegészítés 2013-hoz:

 

Az egységes kérelem határideje: május 15.

 

Az erdő-Natura rendelet szerint:

"7. § (1) A kérelmet 2012. évtől évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, elektronikusan kell benyújtani.

(2) A kérelem a kérelmezőnek több erdőrészletére is irányulhat."

 

Az egységes kérelem:

22/2013. (IV. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról

"2. § (1) E rendelet hatálya az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra terjed ki:

.....

25. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás."

"4. §

(2) Az ügyfél az egységes kérelmét a tárgyév május 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton köteles benyújtani. Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit - ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály vagy e rendelet annak csatolását előírja - papír alapon, postai úton kell benyújtani az MVH-hoz, a 2. § (1) bekezdés 10-11., 15., és 17-19. pontja szerinti jogcímek esetén az erdőrészlet vagy az egységes kérelemben jelzett terület fekvése szerint illetékes erdészeti hatósághoz.

(3) Az egységes kérelemben változtatásokat tárgyév május 15-éig a 9. § (2) bekezdése szerint alkalmazandó szankció nélkül lehet megtenni."

 

A 10-11., 15., és 17-19. pontja szerinti jogcímek, melyeknél a mellékleteket papíron, postán kell benyújtani az erdészeti hatósághoz:

10. EMVÁ-ból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján;

11. EMVÁ-ból az erdészeti potenciál helyreállítására 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján;

15. az NVT alapján az EU által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján;

17. az EMVÁ-ból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján;

18. az EMVÁ-ból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján;

19. az EMVÁ-ból az erdőszerkezet átalakításához 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján;

 

 

 

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Erdészeti gépek, berendezések forgalmazása: MUS-MAX aprítógépek, SCHLEASING aprítógépek, MAXWALD kötélcsörlok; POSCH tuzifa darabolók, hasítók.

Renexpo 2014

Top20 - a legnagyobb hazai bútorforgalmazók - 2011

STIHL erdészeti gépek és alkatrészek nagykereskedelme, szervíz. VIKING kerti gépek, alkatrészek nagykereskedelme és szervíze.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás. 152 naptári nap alatt 396 céget találtunk (legalább 860 fonyi alkalmazotti összlétszámmal, és mintegy 13 566 millió Ft - korábban volt - összforgalommal).

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

AKE - A perfekt megoldás
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.