FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2011-03-11

Országos Építésügyi Fórum

Az építésügyért felelős miniszter az építésügyet közvetlenül érintő döntések előkészítésében közreműködő, konzultatív, javaslattevő és véleményező testületként létrehozta az Országos Építésügyi Fórumot.


A Fórum feladata, hogy az építésügyi szakmai és civil érdekképviseletek és az építésügyben érdekelt kormányzati szervek közötti együttműködést és párbeszédet erősítse, továbbá az épített környezet értékeinek és minőségének védelmét, színvonalának emelését, az építésüggyel összefüggő társadalmi, gazdasági, környezeti, kulturális, szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatos intézkedések tervszerű kidolgozását és végrehajtását, az ország építészeti és építési minőségének javítását, az egységes és következetes szakmapolitikai irányítás megvalósítását elősegítse.

 

A Fórum feladatkörében konzultál a jogszabályok és egyéb kormányzati döntések építésügyet érintő hatásairól, részt vesz az építésügyet érintő problémák, elvárások és lehetőségek feltárásában, kezdeményezi az építésügyet, az épített környezetet érintő intézkedések hatásvizsgálatának elvégzését a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszternél, javaslatokat dolgoz ki az épített környezet alakítására, minőségének védelmére, az építésügy helyzetét kedvezőtlenül befolyásoló folyamatok megállítására, visszafordítására, az építésüggyel kapcsolatos intézkedések végrehajtásának módjára, és az építési beruházások megvalósításának elősegítésére, véleményt nyilvánít az építésügyet közvetlenül érintő jogszabályok, kormányzati intézkedések tervezeteiről, valamint figyelemmel kíséri az építésügyet érintő kormányzati döntések előkészítését, végrehajtását.

 

A Fórum elnöke az építésügyért felelős miniszter, vagy az általa kijelölt állami vezető. Az elnök képviseli a közigazgatási és szakmai fórumokon a Fórum javaslatait és véleményét, tájékoztatót készít a Kormány részére a Fórum működésének tapasztalatairól és a Fórum ülésén beszámol a Fórum által tett javaslatok és vélemények érvényesítéséről. A Fórum titkára az elnök által kijelölt vezető beosztású kormánytisztviselő.

 

A Fórumban szavazati joggal rendelkeznek a Fórum tagjai és meghívása esetén az a miniszter, akinek a feladatkörét a megvitatásra kerülő téma érinti. A Fórumba 11 szakmai, illetve civil szervezet delegálhat egy-egy tagot. E szervezetek: a Magyar Építész Kamara, a Magyar Mérnöki Kamara, az Építésügyi Igazgatási Szakmai Kollégium, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Építőanyagipari Szövetség, az építésüggyel összefüggő építész és mérnökképzéssel érintett felsőoktatási intézmények építésüggyel kapcsolatos karai, a Magyar Urbanisztikai Társaság, az Országos Főépítészi Kollégium, a Magyar Építőművészek Szövetsége, a Megyei Jogú Városok Főépítészi Kollégiuma és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület.

 

A kormányzati oldal részéről 12 tagja van a Fórumnak, ők az elnök, a titkár, továbbá az építésügyért, a műemlékvédelemért, a közlekedési sajátos építményfajtákért, a hírközlési sajátos építményfajtákért, a közmű- és energiaellátási sajátos építményfajtákért, a bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos sajátos építményfajtákért, az atomenergia alkalmazására szolgáló sajátos építményfajtákért, a vízellátási és vízgazdálkodási sajátos építményfajtákért, a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű, valamint a honvédelmi és katonai sajátos építményfajtákért és az építésgazdaságért felelős miniszter által kijelölt egy-egy vezető beosztású kormánytisztviselő. A Fórum elnöke a Fórum ülésére meghívja azt a minisztert is, akinek a feladatkörét a megvitatásra kerülő téma érinti.

 

A Fórum a munkáját az ülésen végzi, amelyek nem nyilvánosak. Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint fele megjelent. A Fórum véleményét és javaslatait szavazattöbbséggel alakítja ki. Szavazategyenlőség esetén a Fórum elnökének szavazata dönt. A Fórum szakmai munkájának megalapozása érdekében állandó és eseti munkacsoportokat hoz létre a Fórum tagjaiból, illetőleg azok képviselőiből, felkért külső szakmai és civil szakértőkből vagy egyéb szakmai és civil szervezetek felkért képviselőiből. A munkacsoportok további almunkacsoportok létrehozásáról dönthetnek. A Fórum működésének részletes szabályait, valamint az elnök, a titkár és a tagok helyettesítésének rendjét ügyrendben határozza meg.

 

Hatálybalépés: 2011. február 24.

 

Forrás: MK/2011/16. Jogszabály: az Országos Építésügyi Fórumról szóló 3/2011. (II. 23.) BM rendelet

Forrás: koos.hu

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján. A csoport 17,5%-al tudta növelni árbevételét.

SZJA 1% - válasszon a fagazdaság javára - Eljött az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyujtöttünk jónéhány fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidok: február 27 - egyéni vállalkozók; május 21 - mindenki más bevallásra kötelezett magánszemély.

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012. - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.