FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

Mátyás Fakereskedo Kft
METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2011-02-18

Tapasztalatok a pellet tüzelésről

Magyarországon már évek óta alakul a pelletpiac. Egyre több pelletgyártó és forgalmazó van, valamint egyre több kazánt helyeznek üzembe. Azt szokták mondani, hogy a pelletkazánok azonos, vagy közel azonos komfortot biztosítanak, mint a gázkazánok.


Ahhoz, hogy ezt a maximális komfortot elérjük, a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:

- Minél nagyobb tüzelőanyag tárolási lehetőség, melyből a kazán automatikusan tudja az üzemanyagot behordani. Célszerű a szezonális tároló kiépítése.

- Széles teljesítményszabályozási tartomány, automatikus gyújtóberendezéssel.

- Könnyű tisztíthatóság, napi karbantartás.

 

Ezen kívül foglalkoznunk kell a pelletminőség kérdésével is.

 

Tüzelőanyag tároló - szezonális tároló

Ilyen tároló rendszereket láthatunk az 1. ábrán:

A tárolóból egy csiga hordja ki a pelletet, amit egy flexibilis vezetéken keresztül egy nagynyomású ventilátor szívja fel egy készlettárolóba. Amíg tároló a helyiségben van pellet, addig a kazán automatikusan tud működni. Ezt a tárolót célszerűen tartálykocsival lehet feltölteni, esetleg big-bag-es feltöltést lehet alkalmazni.

 

Egy ilyen megvalósult berendezést láthatunk a 2. ábrán:

A kazán jobboldalán levő hengeres tartály a készlet tartály.

A 3. ábrán egy kerti faházban kialakított pellettároló látható a töltő csonkokkal:

A 4. ábra ugyanezen faházba épített tároló kihordó csigamotorját mutatja a flexibilis tömlőkkel:

Egy ilyen tároló, ha megfelelő méretű, akkor elegendő üzemanyag tölthető bele ahhoz, hogy évi egy feltöltéssel tudjon a rendszer üzemelni. Az üzemanyag tároló létesülhet épületen belül, kívül, valamint földbe süllyesztett kivitel is kialakítható.

Az olcsón beszerezhető pelletkazánok általában nem rendelkeznek ilyen szezonális tárolóval. Általában zsákokból kell egy napi tárolót feltölteni, így néhány naponta ezzel foglalkozni kell.

 

Teljesítményszabályozás - automatikus gyújtóberendezés

Korszerű pelletkazánok a névleges teljesítmény 22 - 30 %-ig le tudják szabályozni a teljesítményüket. Az ennél kisebb teljesítményeket szakaszos üzemben oldják meg. A szakaszos üzem miatt fontos, hogy a berendezés automatikus gyújtóberendezéssel rendelkezzen 5. ábra:

Tűztér kialakításának függvényében a gyártók a jó teljesítmény szabályozás érdekében puffertartályt szoktak javasolni. Vannak esetek, amikor a puffer beépítése nem szükséges.

Az olcsón beszerezhető pelletkazánok általában nem rendelkeznek ilyen automatikus gyújtóval. Ezek általában parázson tartással oldják meg a teljesítmény szabályozást - ez növeli a pelletfogyasztást.

 

Könnyű tisztíthatóság és karbantartás

Ez a komfort szempontjából kritikus pont. A gázkazánhoz képest ez mindenképpen egy többlet feladat, melyet az üzemeltetőnek kell elvégezni.

Érdemes tehát vásárlás előtt megvizsgálni a berendezés tisztíthatóságát:

- Milyen gyakran kell a hamutartályt üríteni?

- Mennyire könnyű a hamuzás művelete - mekkora kosszal jár?

- Az egyéb tisztítandó egységeket milyen gyakran kell takarítani, azok mennyire könnyen hozzáférhetők, ill. mekkora kosszal járnak?

Tapasztalatunk szerint e tekintetben is vannak eltérések az egyes gyártmányok között.

 

Pelletminőség kérdése

Pelletkazánok üzemeltetésének fontos szempontja a megfelelő minőségű pellet beszerzése és alkalmazása. Egyre több pelletgyártó és kereskedő működik ma Magyarországon, így érdemes ezt is alaposabban megvizsgálni.

Mindenekelőtt meg kell nézni, hogy a kazán gyártója milyen pelletminőséget ír elő az adott berendezés üzemeltetéséhez. A legtöbb esetben fapelletet írnak elő, de előfordulhatnak különböző agripelletek is. Szabványos előírás elsősorban a fapelletre van, és a legtöbb kazángyártó ezekhez igazodik. A fapelletre vonatkozó előírásokat eddig német és osztrák szabványok tartalmazzák: DIN 51731, ÖNORM M 7135. Kidolgozás alatt van az új EU szabvány, az EN 14961-2.

Hazánkban azonban egyre több agripellet gyártó is van. Mi is igazából a különbség a fapellet és az agripelletek között?

Az agripelletek különböző lágyszárú növények részeiből (esetleg keverve más ipari melléktermékekkel) készülnek, például szalmából, kukoricából repcéből, energiafűből stb., ill. olyan gyártási folyamatok melléktermékeiből, melyek alapanyaga ezen növények valamelyike. Miután az alapanyag sokféle lehet, így az agripelletek szabványosítása sem egyszerű.

Az agripelletek a következő tulajdonságokban térnek el alapvetően a fából készült pelletektől:

- A hamu tartalma többszöröse, akár 6 - 8 % is lehet.

- Salakosodásra hajlamos, mivel a lágyszárúak hamuolvadáspontja lényegesen alacsonyabb (700 - 900 oC), mint a fáé (1200 oC).

- Korróziós problémákat okoz a lágyszárú növényekben található halogén vegyületek miatt. Ezek alapján azt tudjuk mondani, hogy agripelletet csak olyan kazánban szabad eltüzelni, melynél a kazángyártó ebben az esetben is garantálja a kifogástalan működést.

 

Térjünk vissza a fapellethez

Az új EU szabvány a következő besorolást tesz: Enplus-A1, Enplus-A2, és EN-B. A főbb tulajdonságok, melyek alapján megkülönbözteti a háromféle minőséget (a teljesség igénye nélkül):

- méret: mindháromnál: 6 ill. 8 mm átmérő; 3,15 - 40 mm hossz,

- ömlesztett sűrűség: ? 600 kg/m3,

- fűtőérték: 16,5 - 19 MJ/kg,

- nedvesség tartalom: ? 10,

- hamutartalom: 1. Enplus-A1: ? 0,7, 2. Enplus-A2: ? 1,5, 3. EN-B: ? 3.0,

- hamu lágyulási hőmérséklet:

1. Enplus-A1: ? 1200 , 2. Enplus-A2, EN-B: ? 1100

 

Ezek a tulajdonságokon túl még más tulajdonságokat is szabályoz az új EU előírás. Az eddigiekből a következőket olvashatjuk ki:

- eltérés mutatkozik a megengedhető hamutartalomban,

- valamint a hamu lágyulási hőmérséklet minimumban.

 

A hamu lágyulási hőmérséklet a salakosodási hajlamra is utal egyben. Ez fontos tényező, mert a fapelletre gyártott kazánok többsége érzékeny erre. Fontos pontosítani fapellet esetén is, hogy a kazángyártó milyen pelletminőséget ír elő.

A tapasztalat szerint a magyar pelletforgalmazók körében gyakran előfordul minőségi probléma. Az egyik ilyen probléma mellyel találkoztunk, a következő:

- Sok pelletgyártó fűrészüzemi port is kever a pelletbe, mely fűrészpor kérget is tartalmaz. [FATÁJ kiegészítés: a fapellet-technológiát eredetileg a fűrészüzemekben másként nem, vagy gazdaságosan nem hasznosítható, mégis értékes fűrészpor felhalmozódását megelőzendő kezdték alkalmazni]

- Sajnos előfordul, hogy a fatörzsek földön való vonszolása miatt föld, homok és egyéb szennyeződés is bejut az alapanyagok közé - tisztítatlan fűrészporral.

- A kéreg önmagában is növeli a pellet salakosodási hajlamát a maga szilikát tartalom miatt. A kéreg alatti föld, homok tovább fokozza ezt a problémát.

A pelletkazánok egyik családja (30 - 100 kW) úgynevezett lépcsős rostélyos tűztérrel (6. ábra) rendelkezik, ugyanúgy mint a faapríték kazánjai:

Ennél a tűztér kialakításnál az egyes lamellák ellentétes irányban egymáson mozogva nem engedik a lerakódásokat a rostélyon létrejönni. Ezen tűztérnél a kiégett pelletmaradék (hamu, esetlegesen salak darabok) továbbjutnak a hamutartóba. Ez a megoldás nagy mértékben segíti, hogy kissé salakosodásra hajlamos pelletet is el tudjunk tüzelni a berendezésben.

 

A 7. és 8. ábrákon látható egy-egy ilyen kazán tűztere üzem közben akkor, amikor a pellet nem salakosodik:

A 9. ábrán egy olyan esetet látunk amikor a pellet salakosodik:

Létrejönnek lerakódások, de a kazán tud folyamatosan üzemelni.

A 10. ábrán látható esetben nagyobb méretű salaktömbök jöttek létre, melyeket az üzemeltetőnek naponta, két naponta össze kellet törnie, hogy a kazán folyamatosan tudjon üzemelni:

Az előbb említett lépcsős rostélyú tűztérrel rendelkező kazánok felkészíthetők olyan tüzelőanyagok eltüzelésére, melyek eltérnek a hagyományos fapellettől: energia mag, tritikálé, a faapríték kazánok esetében aprítékolt miscanthus.

A következő kiegészítők járnak ilyenkor a kazánhoz:

- Rozsdamentes acél betétcső a tűztérhez - a fokozott korróziós veszély miatt.

- Hamukihordó szerkezet - a megnövekedett hamumennyiség miatt (11. ábra)

- Az üzemanyagba 05 - 1 % oltott meszet (Ca(OH)2) kell keverni , ami a salakosodást gátolja.

- A programban való átállítás biztosítja többek közt az alacsonyabb hőmérsékletű tűzteret, szintén a salakosodás megakadályozása miatt. Ilyen kiegészítésekkel a kazán alkalmazhatósága szélesebb körűvé vált. Azzal azonban számolni kell, hogy a fa alapanyagú tüzelőanyagtól való eltéréssel a fűtőérték csökkenés miatt a kazán teljesítménye is csökkenni fog kb. 20 - 30 %-kal.

 

A következő tanulságokat lehet levonni:

- Célszerű olyan kazánt vásárolni, mely a rosszabb minőségű pellet mellett is folyamatosan tud működni.

- Minden esetben olyan pelletgyártótól kell pelletet vásárolni, aki tudja a kazángyártó által előírt pelletminőséget szolgáltatni.

 

Ha minden gyártóművi előírást betartunk, akkor kazánunk kifogástalanul fog működni.

Forrás: PasszívházMagazin

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján. A csoport 17,5%-al tudta növelni árbevételét.

SZJA 1% - válasszon a fagazdaság javára - Eljött az adóbevallások ideje, mindenki szabadon rendelkezhet a személyi jövedelem adója 1 %-ával. Összegyujtöttünk jónéhány fagazdaságban érintett non-profit szervezetet, hogy megkönnyítsük a választást. Bevallási határidok: február 27 - egyéni vállalkozók; május 21 - mindenki más bevallásra kötelezett magánszemély.

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012. - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

Prebena - Német szegezogépek, kompresszorok

Ráció szerszám - Prebena, Festool

Forestinvest.hu

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.