FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

Weitzer Parkett Kft
Faipari gépek -> Stonewood Kft
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
FORMANCE Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

2020-02-11

A rászorulókat segíti majd az illegális eredetű, lefoglalt, majd elkobzott tűzifa

Az illegális eredetű fatermékek közérdekű felhasználására indított pályázatot a NÉBIH. Az AM-ben bejelentették, hogy az EUTR ellenőrzések során elkobzott termékekből a program első szakaszában csaknem 1300 köbméter tűzifára pályázhatnak ingyenesen önkormányzatok, közhasznú szervezetek, valamint egyházak és egyházi jogi személyek.

Megosztás:
Megosztás a Facebook-on

 

Zsigó Róbert élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár elmondta, hogy 2015. óta a faanyag-kereskedelmi lánc ellenőrzése is Nébih feladatai közé tartozik. A hatóság dolga, hogy az illegális tevékenységből származó faanyag piacra jutását, értékesítését megakadályozza. A fatermékek nyomon követhetőségét, mennyiségi, minőségi, fajtabeli azonosságát a Nébih a teljes láncban, az egész ország területén ellenőrizheti. Mint ismertette: az illegális eredetű faterméket forgalomba hozó, és a vásárlókat megkárosító személyekkel szemben a Nébih EUTR részlege mintegy 157 millió forint értékben szabott ki erdővédelmi bírságot és rendelt el bevétel-elkobzást az elmúlt 5 évben. Emellett csaknem 3.000 köbméter illegálisan kitermeltnek minősülő faanyagot is elkoboztak.

Az EUTR (European Timber Regulation) szabályozás célja, hogy megakadályozza az illegális fakitermelésekből származó faanyagnak az Európai Unió területén értékesítését. Ezzel a tagállamokban és világszerte hozzájárul az erdők, a fával borított területek védelméhez és ezen keresztül a klímavédelmi és más természetvédelmi célok eléréshez.

 

Helik Ferenc a Nébih elnökhelyettese kiemelte, hogy feladatuknak és küldetésüknek is tartják, hogy a teljes kereskedelmi láncot ellenőrizve ki tudják szűrni az eredetigazolás nélküli termékeket. Egyúttal a helyes mederbe tereljék a jogszerűtlen tevékenységet folytatókat. Ezáltal a vásárlókat is védik. Felhívta a figyelmet, hogy az eredetigazolás nélküli élelmiszereknél - a magas kockázat miatt - többnyire a megsemmisítés az egyetlen járható út. Az elkobzott fatermékeknél azonban szerencsére az uniós szabályok is lehetőséget adnak a közérdekű célokra történő felhasználásra. Ezzel egyrészt csökkentjük a környezeti terhelést, mert az elkobzott, de hasznosított tűzifa helyett ugyanezen célra már nem vágnak ki újabb fákat, másrészt a rászorulók szociális helyzetének javításához is hozzájárulunk - tette hozzá. Az Nébih elnökhelyettese bejelentette, hogy a ma megjelenik a pályázat a hivatal honlapján, amire önkormányzatok, közhasznú szerveztek, valamint az egyházak, egyházi jogi személyek jelentkezését várják. A jelentkezés díjtalan, az elektronikusan beküldött pályázatok elbírálása a kérelmek érkezési sorrendjében történik és a beérkezéstől számított 30 napon belül döntés is születik.

 

Zambó Péter erdőkért és földügyekért felelős államtitkár hangsúlyozta: az EUTR rendszer nemcsak az erdőket és a vásárlókat óvja, hanem az erdőtulajdonosok, az erdőgazdálkodók érdekeit is. Magyarország elkötelezett az illegális fakitermelések és fakereskedelem visszaszorításának területén, így aktívan részt vesz az Európai Unió FLEGT cselekvési tervének végrehajtásában. A program az EU-n kívüli fakitermelő országokból az EU piacaira érkező illegális eredetű faanyag kiszűrését célozza. A tárca államtitkára aláhúzta: hazánkban az elmúlt három évben az állami erdőgazdaságok területén a falopások jelentős mértékben lecsökkentek, míg 2017-ben összesen 6.373 köbmétert tulajdonítottak el, addig 2019-ben már csak 3.601 köbmétert. Végül felhívta a figyelmet, hogy a kormányzat szociális tüzelőanyag programjának keretein belül az elmúlt tíz évben csak az állami erdőgazdaságok összesen közel 1 millió 150 ezer köbméter szociális tűzifát biztosítottak a rászorulók számára.

 

A Nébih jelenlegi pályázata a faanyagkészletek kimerüléséig folyamatosan nyitott, a rendelkezésre álló készletadatokat a Nébih munkatársai naponta frissítik. A pályázat részleteiről a hivatal honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők

Forrás: AM Sajtó
Fotó: Mőcsényi Miklós

Kiegészítés:

 

 

Mely szervezetek igényelhetik?

- Helyi önkormányzatok - jogszabályban foglalt feladatai elősegítése érdekében,

- Magyarországon bejegyzett közhasznú szervezetek - az általuk átvállalt állami vagy önkormányzati közfeladat ellátásának elősegítése érdekében,

- Egyház, egyházi jogi személyek - hitéleti feladataik elősegítése vagy az általuk végzett állami - így különösen oktatási, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi - feladatok ellátásának elősegítése érdekében.

 

Hogyan lehet pályázni?

A pályázati kérelmeket a "kapcsolódó dokumentumok" menüpontban elérhető formanyomtatvány kitöltésével a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén, vagy a kormányzati e-papír oldalon keresztül kell benyújtani. A részletes pályázati feltételeket a pályázati felhívás tartalmazza.

A NÉBIH Ügyfélprofilban az alábbi menü útvonalon:

- Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás

- Erdő és faanyag

- Faanyag kereskedelem

- Ingyenes fatermék igénylése közérdekű célra

Az e-papír esetén így kell eljárni:

- témacsoport: Faanyag kereskedelem,

- ügytípus: Faanyag ingyenes igénylése,

- címzett: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal e-Papír.

A pályázónak a regisztáció után 30 napon belül kölönböző, a pályázati leírás szerinti dokumentumokat kell csatolnia. (Jogvesztő határidő!) Hiánypótlási lehetőség nincs.

 

Egyéb információk

A meghirdetett készletek - a kapcsolattartókkal történő időpont egyeztetés alapján - előzetesen megtekinthetőek. [FATÁJ: A téma oldalán kell lejjebb görgetni.]

A pályázat kiírását az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény teszi lehetővé. [FATÁJ: Evt. 90/K. § (6) bekezdés: "A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyelete során elkobzott fatermék az értékesítés vagy megsemmisítés helyett közérdekű célra is felhasználható, illetve tulajdonjoga ingyenesen átruházható." Ez a 2018: CXI. törvény 65. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.]

 

Rövidítések

A táblázatban a fafajoknál alkalmazott erdőtervi rövidítések jegyzékét és a fafajok nevének leírását, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló  2009. évi XXXVII. törvény végrehajtási rendelete, a 153/2019. (XI.13.) FVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

 

Kapcsolódó dokumentumok:

- Pályázati felhívás (5 oldal, .docx)

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely

= nem köztartozásmentes adózó,

= nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szerveznek,

= csőd-, felszámolási-, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, illetve amelyek ellen egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,

= rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének nem felel meg,

= tevékenységét nem Magyarország területén végzi,

= a részére korábban ingyenesen átadott faterméket a vonatkozó megállapodásban foglalt céltól eltérően hasznosította, így különösen értékesítette, vagy forgalomba helyezte,

= részére korábban ingyenesen átadott tűzifa fatermék biztosítása érdekében ellenszolgáltatást kért.

 

A fatermékek szállítóeszközre rakodásáról és elszállításáról a Pályázó köteles gondoskodni.  A fatermékek tulajdonba vételével, valamint a birtokátruházással kapcsolatos összes költség - beleértve a szállítási és rakodási költséget is - a Pályázót terheli.

 

Egy Pályázó részére évente

- nem tűzifa fatermék esetén legfeljebb 5 millió forint nyilvántartási értékű fatermék, és

- tűzifa fatermék esetében legfeljebb 3 millió forint nyilvántartási értékű, de legfeljebb 120 tömör köbméter mennyiségű tűzifa

adható ingyenesen tulajdonba.

 

- Kérelem adatlap - fatermék tulajdonba adása (3 oldal, .doc)

- Megállapodás faanyag ingyenes tulajdonba adására (7 oldal, .docx)

- Önkormányzati határozat minta (2 oldal, .docx)

- Adatkezelési hozzájárulás (1 oldal, .docx)

 

A 2020. február 10-i állapot szerint 19 készletezőhelyen (NÉBIH, NAV és állami erdőgazdaság) van összesen 1.293,83 m3 anyag, amiből 251,93 m3 a rönk és fagyártmányfa, valamint 1.041,90 m3 a tűzifa. A téma oldalán a készletnyilváltartás táblázata fölött is hasznos lenne a jobbra-balra mozgató sáv, valamint célszerű lenne a tizedes számokat egységesen tizedevesszővel rögzíteni. A könnyebb áttekinthetőséghez itt készítettem ezt az xls táblázatot a nyitó állapotról. A NÉBIH honlapja a hivatalos!

Kiegészítést szerkesztette: MM

 

KEFAG Zrt

KARDEX Kft

BEK-HOLZ Kft

ERDÉRT-TUZSÉR Zrt

Erdoszöv Zrt

Dunaker Kft - Alapítva 1986

Belsound Kft - Zajvédelem

EGERERDO Zrt

LEITZ Hungária Szerszám Kft

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.