FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni! Mátyás Fakereskedo Kft
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2010-11-25

(ÜGYE) ugye nem is olyan egyszerű!

A nyílászárókra vonatkozó előírásokat a közelmúltig magyar követelményszabványok tartalmazták. A külső homlokzati ablakok, erkélyajtók, tetőablakok és bejárati ajtók megfelelőség igazolásának alapja azonban a 2006-ban megjelent MSZ EN 14351-1:2006 számú európai termékszabvány lett, mely 2010. január 31-ét követően a termékek CE-jelölésének a műszaki alapját képezi.

 

A teljesítőképességi jellemzők megállapításához első lépés annak eldöntése, hogy mely termékek tartoznak egy típuscsaládba, milyen termékek rendelkeznek azonos, vagy hasonló jellemzőkkel. Ehhez el kell készíteni típusonként a műszaki dokumentációt.

 

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

Először a termék általános leírását kell készíteni, amelyben rögzíteni kell az első típusvizsgálaton átesett minta jellemzőit. Tudni kell, hogy attól eltérni (más anyagokat beépíteni, vagy eltérő profilt alkalmazni) nem lehet. Biztosítani kell a gyártott termék összehasonlításának lehetőségét a termékleírással, ezért a gyártó által készített, saját műszaki dokumentációt (termék, felhasznált anyagok, stb.) naprakészen kell nyilvántartani.

A termék épületbe való betervezéséhez szükség van a részletes, alkatrészelemeket felsoroló műszaki leírásra, mely tisztázza a vasalatok, a gumitömítések, az alkalmazott küszöb és vízvető típusát, valamint az üvegek és betétezés változatait. Ezek mérete, típusa, száma befolyással lehet a megállapított jellemzőkre is. A beépítés körülményeinek tisztázására, illetve a részletmegoldások ismertetése céljából szükségesek lehetnek a beépítési rajzok és a méretarányos csomóponti rajzok. Ezeket a szerszámrendszerrel kapott dokumentáció alapján, de a konkrét összeállításnak megfelelően, a végterméket ábrázolva egy technikus el tudja készíteni. Néha több változatra is szükség van (egyszeres, vagy kettős gumizás, üveg vagy betét), gondolni kell az osztásokra és a csatlakozások, sorolások részleteire.

A termékhez készített használati útmutató részét képezi a beépítés műveletének leírása és a falhoz való rögzítést magyarázó ábra, valamint a működési funkciók magyarázata is. Sokszor nem gondolnak a résszellőző állás, vagy az ötpontos zárás módjának ismertetésére, pedig sok félreértést okoz.

 

ELSŐ TÍPUSVIZSGÁLAT

Ha meghatároztuk a termékünket, megfelelően kiválasztott a csoportot jellemző vizsgálati próbatesteken elvégzett első típusvizsgálattal megállapíthatók azokon a műszaki jellemzők. A termékszabvány 23 jellemzőt sorol fel, azonban nem mindegyiket kötelező akkreditált laboratóriumban méretni. Több esetben lehetőség van számítási érték és táblázatos adat megadására, illetve a nem tipikus jellemzők (pl. robbanás állóság, lövedékállóság, hóterhelés) esetén a "jellemző nincs meghatározva" adat beírására. (Angol rövidítése: NPD = No performance determined) Az NPD lehetőség nem használható ott, ahol a jellemzőnek legalább egy határértéket el kell érnie.

 

A GYÁRTÁS ELLENŐRZÉSE

A CE jelölés azonban csak akkor alkalmazható, ha az első típusvizsgálati eredményeken kívül a gyártó gyártás egyedi körülményeihez igazodó üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE) - angol változatban "Factory Production Control"(FPC), - alakít ki a vonatkozó rendelet [3] és a termékszabvány [5] 7.3 fejezet elvárásai szerint.

A termékszabvány mindössze pár oldalon rögzíti az üzemi gyártásellenőrzésre vonatkozó előírásokat, azonban valamennyi gyártóra vonatkozik függetlenül az alkalmazottak számától, és a termelés volumenétől. Tehát a füst és tűz gátló tulajdonságokkal nem rendelkező homlokzati nyílászárók gyártóinak vagy minőségirányítási rendszert, vagy üzemi gyártásellenőrzési rendszert kell bevezetni és működtetni.

 

Üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) tartalmi követelményei az MSZ EN 14351-1:2006 szerint

- Általános követelmények

Tartalmi és formai szempontból a szabvány hivatkozik az EN ISO 9001 számú szabvány követelményeire, ezért az eljárás rögzítése során ezen szabvány szempontjait is be kell tartani. Formailag akkor nyomon követhető. (mindenre kiterjedően ellenőrizhető)

 

- Technológiai leírás

A technológiai leírás lényegében az adott gyártó gyártási folyamatának leírása, amely majdnem minden gyártónál eltérő (gyártási módszer, alapanyag átvétel, gyártási szakaszok, megengedett eltérések), ahogy eltérő minőségi és műszaki tulajdonságokkal rendelkeznek a különböző gyártók termékei is.

Célszerű külön kezelni a CE jelöléssel rendelkező és nem rendelkező alapanyagokat, mivel a CE jelölt termékekről azt kell feltételezni, hogy azok mindenben megfelelnek a szabványi előírásoknak. Azok megfelelőségét csak akkor kell vizsgálni és a vizsgálati eredményeket naplóban rögzíteni, ha komoly gyanú merül fel a jelölt alapanyag/termék nem megfelelőségéről.

A technológiai leírás elemeit úgy célszerű rögzíteni, hogy a termék műszaki tulajdonságait nem befolyásoló későbbi fejlesztések miatt ne kelljen megváltoztatni a dokumentumot.

 

- Ellenőrzés

Az ellenőrzés elemei közé tartozik az érvényességi terület, az ellenőrzés eszközeinek rögzítése, mintavétel gyakoriságának megadása, az ellenőrzött tulajdonság, az ellenőrzési eljárás, a minősítés és értékelés, valamint a dokumentálás. Az ellenőrzési eljárások a technológiai utasításból bonthatók le. Rögzíteni kell, a még megengedett pontossági és egyéb eltéréseket. Ennek betartása biztosítja az egyenletes megbízható minőséget.

 

- Ellenőrzési napló

Az ellenőrzési naplót az ellenőrzési utasításban foglalt eljárások dokumentálására kell kialakítani és naprakészen vezetni a szabvány 7.3.3.-4-5-6., szakaszai szerint. Ebben rögzítik az ellenőrzési eredményeket, adnak a javításokra intézkedéseket és megfelelő ideig dokumentáltan megőrzendők. Ez a dokumentum tartalmazza az ellenőrzött tétel (pl. megrendelés szám) azonosítóját is, melyet a megfelelőségi nyilatkozatokban fel kell tüntetni. Így biztosítható a gyártás ellenőrzés és a vevő által megrendelt termék közötti kapcsolat.

 

- Mérőeszközözök kezelése

Az ellenőrzéseket, méréseket kalibrált mérőeszközre visszavezethető pontosság ellenőrzött napi használatú, nyilvántartott mérőeszközökkel kell végezni. Ezért a következő mérőeszköz nyilvántartási dokumentumokat célszerű elkészíteni és kezelni:

-- Mérőeszköz nyilvántartás

-- Pontosság ellenőrzési és elosztási jegyzék

 

- Bevezetési dokumentumok

A termékszabvány rögzíti, hogy a gyártónak gyártó egységenként ki kell jelölnie egy felelőst és biztosítani szakképzett, (megfelelően kioktatott) személyt, hogy létrehozható és fenntartható legyen az ÜGYE. Ezért az üzemi gyártásellenőrzést bevezető dokumentumok között megfelelő tartalmú igazgatói/vezetői utasítást és oktatási naplót is ki kell alakítani.

- Felülvizsgálat

Az üzemi gyártásellenőrzés kialakítása és a termék gyártásközi ellenőrzése a 3. megfelelőség igazolási módozatnál a gyártó felelősségi körébe tartozik. Azonban szigorúbb feltételeket a gyártó vállalhat. Így az időszakos termékellenőrzések egy részét elvégeztetheti külső partner bevonásával, illetve a gyártásellenőrzési rendszer felülvizsgálatába is bevonhat külső ellenőrző, tanúsító testületet. A külső tanúsítás, a termékek akkreditált laborral történő időszakos ellenőriztetésének célja az elismertség körének bővítése lehet.

 

RENDSZERGAZDAI TÁMOGATÁSOK

A nyílászáró gyártók örömmel vették a CE jelölési mizériában azt a könnyűnek tűnő lehetőséget, hogy kevés saját dokumentáció elkészítésével, profil szállítói, rendszergazdai segítséggel olcsón hozzájuthatnak a CE jelöléshez szükséges dokumentumokhoz.

Az tény, hogy a rendszergazdai dokumentáció jól kidolgozott, mindent rögzít, amit egy általános dokumentáció tartalmazhat. Az azonban már nagyon-nagy baj, ha csak erre hagyatkozik a gyártó és nem alkalmazza a saját dokumentációs elemeket.

A termék leírását pontosan tartalmazza a szerszámgyártói, rendszergazdai dokumentáció, azonban tudni kell, hogy attól eltérni (más anyagokat beépíteni, vagy eltérő profilt alkalmazni) nem lehet. Biztosítani kell a gyártott termék összehasonlításának lehetőségét az első típusvizsgálati dokumentumokban rögzített termékleírással, ezért a gyártó által készített, saját műszaki dokumentációt (termék, felhasznált anyagok, stb.) naprakészen kell nyilvántartani.

A megfelelőségi nyilatkozat külföldön az építési Termék Direktíva szövegezésén alapszik, nem veszi figyelembe a magyar jogszabályi előírások szigorúbb elvárásait. A rendszergazdai iratminta sokszor Európai Közösségi nyilatkozat tartalmú. A nyújtott dokumentum a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint hiányos lehet a következők miatt. Nem biztosítja a termék nyomon követhetősége érdekében, a kapcsolatot a termék, a gyártó és a gyártás között. Műszaki specifikációként nem a hatályos magyar szabványra hivatkozik. Nem adja meg a megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét.

A CE megfelelőségi jelölés (címke) - eEz sokszor hiányzik, hiányos. Nem azonosítható a terméktípus, nem tartalmazza azokat a gyártási számokat, amelyek a termék (szállítmány) azonosíthatóságát lehetővé teszik.

Használati útmutató. A nyújtott külföldi rendszergazdai anyagok rendszerint nem követik a magyar előírásokat.

A gyártás ellenőrzése - a kapott általános iratminta alapján a gyártónak gyártás egyedi körülményeihez igazodó üzemi gyártásellenőrzést kell kidolgozni, bevezetni, működtetni.

 

A fentiek szerint a szolgáltatott rendszergazdai dokumentumok jól kidolgozottak, de a gyártók nagy részének külön képzés nélkül nagy gondot okozhat a dokumentumok kezelése és nyilvántartása. A törvényes kellékek nem teszik teljes mértékben lehetővé a nyomon követhetőséget és az előírások szerinti gyártói teljesítést.

Zámbó László igazságügyi szakértő
Papp Imre vizsgáló mérnök, nyílászáró szakértő

További információk /Irodalomjegyzék/:
[1] 89/106/EGK Építési Termék Irányelv (CPD)
[2] 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről - Építési Törvény (ÉTV)
[3] 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól
[4] 1999/93/EK Európai Közösségek Bizottsága határozata (1999. január 25.) [5] MSZ EN 14351-1:2006 "Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók."
[6] EN 14351-1:2006+A1:2010:E "Ablakok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképességi jellemzők. 1. rész: Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók." /Kiegészített szabvány angol változat/

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.