FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni! Mátyás Fakereskedo Kft
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2010-10-05

Javaslat a 2009. évi Erdőtörvény módosítására

A VM EHVF kezdeményezte az Evt. és kapcsolódó jogszabályai felülvizsgálatát, amihez az OET véleményét kérte. E cikkben az erdőgazdálkodásban érdekeltek válaszáról számolunk be.

 

2009. május 25-én hirdették ki a 2009. évi XXXVII., az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényt (FATÁJ 2009-05-28), mely az ezt követő 46. napon hatályba is lépett. Majd sorra jelentek meg hozzá az általános Vhr. és a további végrehajtási jogszabályok. (Néhány még hátra van.) E törvény sok újdonságot hozott az 1996. évihez képest, azonban már nem sokkal megjelenése után, majd alkalmazása során számos észrevétel hangzott el arra, hogy lehetne, kellene tovább változtatni.

2010. augusztus 5-én a VM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály vezetője levéllel fordult a fenti törvény alapján létrehozott Országos Erdő Tanácshoz: a tapasztalatok alapján megkezdték a törvény és a kapcsolódó jogszabályok felülvizsgálatát, amihez kéri az OET tagjainak segítségét és javaslatait. A szeptember közepi határidőt később szeptember végire módosították.

 

A VM-től kapott augusztusi felkérés alapján létrejött az erdőgazdálkodó érdekeltek szakértőiből álló munkacsoport, mely többszöri ülésezés és egyeztetés alapján a már jól megszokott munkamódszer szerint dolgozta fel a kapott feladatot. A FAGOSZ, a MEGOSZ, az OEE, a MAK, a MERSZ vett részt ezen munkában, amihez aztán az ESZT is csatlakozott.

Végül az Evt. 8.§-ával kapcsolatban a módosító javaslatról a felsorolt szervezeteknek nem sikerült azonos véleményre jutni - bár az összes többi részt illetően sikerült közös véleményt megfogalmazni - ezért a FAGOSZ-MAK-OEE, illetve a MEGOSZ-MERSZ külön küldte el véleményét.

A VM Erdészeti, Halászati és Vadászati Főosztály vezetőjének írt FAGOSZ-MAK-OEE kísérőlevél és az ahhoz csatolt, az Erdőtörvény hatályos szövegében átvezetett módosítási javaslat e kapcsolókról érhető el pdf-ben. E csoport jelezte, hogy a kapcsolódó rendeleteket a leendő, változó Evt. alapvetően befolyásolja majd, így azokra most nem tértek ki, pontosabban a KET-re és a bírságokra van rövid utalás a kísérőlevélben.

A MEGOSZ-MERSZ kísérőlevél és vélemény pedig itt érhető el. E csoport foglalkozott a kapcsolódó jogszabályokkal is, amihez véleményük itt érhető el.

Az ESZT végül az aláírók egyik csoportjához sem csatlakozott, megelégedett azzal, hogy szándékának megfelelően a 45.§ (4)-ben (a telepítésnél) az igazolt származás szerepel mindkét javaslattevő csoport anyagában, az igazolt minőség helyett. Ez van összhangban az 51.§ (5)-ben a felújításra vonatkozóan a most hatályos szövegben már megkövetelt igazolt származással.

 

A fenti szervezetek közül a MAK, a MERSZ és az ESZT nem szerepel az OET tagjai között, de a fentiek szerint részt vettek e munkában.

 

Az OET összetétele annak 2010. január 26-i alakulásakor:

KORMÁNYZAT (kormányzati szervezetek)

Bajánházy László

Pénzügyminisztérium

Lapos Tamás

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Duska József

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Wisnovszky Károly

MGSZH Központ Erdészeti Igazgatóság

ZÖLDEK (környezet- és természetvédő, természetjáró, turisztikai, ismeretterjesztő civil szervezetek)

Bojtos Ferenc

Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek 2009. évi Országos Találkozója

Frenyó Gábor

Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek 2009. évi Országos Találkozója

Dr. Gálhidy László

Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek 2009. évi Országos Találkozója

Gyöngyössy Péter

Környezet és Természetvédő Társadalmi Szervezetek 2009. évi Országos Találkozója

TUDOMÁNY (tudományos intézmények)

Prof. Dr. Varga Szabolcs

MTA Erdészeti Bizottság

Prof. Dr. Náhlik András

Nyugat-magyarországi Egyetem

Dr. Borovics Attila

Erdészeti Tudományos Intézet

Dr. Standovár Tibor

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

ERDÉSZETIEK (erdőtulajdonosok, erdőgazdálkodók érdekképviseleti szervei, erdészeti civil szervezetek)

Horváth Ferenc

Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség

Luzsi József

Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Dr. Pethő József

Országos Erdészeti Egyesület

Varga Béla

Pro Silva Hungaria Egyesület

 

Az OET elnöke: Prof. Dr. Náhlik András, Nyugat-magyarországi Egyetem

Az OET titkára: Bárány Gábor, FVM természeti Erőforrások Főosztálya

 

Azóta a Pénzügyminisztérium beolvadt a Nemzetgazdasági Minisztériumba, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pedig a Vidékfejlesztési Minisztériumba. Az Országos Erdészeti Egyesület új elnököt választott Zambó Péter személyében.

 

Remélhetően hamarosan megismerhetjük az OET többi tagjainak bizonyára szintén kidolgozott és a Főosztály részére megküldött véleményét is. Továbbá az OET remélhetően hamarosan áttekinti és szintetizálni igyekszik a tagjai által a főosztályi felkérés alapján készített véleményeket.

 

-------------------------------

 

Kiegészítés:

 

Rajz a 7.§ (1) javasolt új a), b) és c) alpontokhoz azok gyors áttekinthetősége érdekében:

 

őshonossági / természetességi kategóriák
idegenhonos
tájidegen
őshonos
a) természetszerű legfeljebb szálanként legfeljebb 20% legalább 80%, mageredetű, a termőhelynek megfelelő fafajjal
b) kultúr korlátlan (akár 100%-ig) kevesebb mint 80%
c) ültetvény akár 100%-ig, a létrehozás és a nevelés intenzív módja teszi ültetvénnyé

 

A 8.§ rajzban áttekintése a javasolt 3 természetességi kategória átvezetésével, a hatályos Evt. szándékát egyebekben megtartva.

 

  (1) A védelmi és közjóléti elsődleges rendeltetésű, az állam kizárólagos tulajdonában álló erdő a kincstári vagyon részét képezi és forgalomképtelen.
(2) A gazdasági elsődleges rendeltetésű természetszerű erdő és kultúrerdő természetességi állapotú, az állam kizárólagos tulajdonában álló, 5 hektárnál nagyobb, természetben összefüggő erdő a kincstári vagyon részét képezi és forgalomképtelen.
Természet-
szerű
> 5 ha
Kultúr
> 5 ha
Faültetvény
Természet-
szerű
< 5 ha
Kultúr
< 5 ha
(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó, az állam kizárólagos tulajdonában álló erdő és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület a kincstári vagyon részét képezi és korlátozottan forgalomképes.
(4) a) 5 hektárnál nem nagyobb, természetben összefüggő természetszerű erdő és kultúr erdő természetességi állapotú erdő, (4) b) természetben összefüggő faültetvény természetességi állapotú erdő,
állami tulajdonból történő kikerülésére kizárólag azonos vagy magasabb természetességi állapotú erdővel történő birtokösszevonási célú önkéntes földcsere vagy csere útján, az optimális állami birtokszerkezet kialakítása céljából kerülhet sor.

Összeállította: Mőcsényi Miklós

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.