FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - Nemzedékekre tervezve

METAMOB - akciós MetaGO ajánlata
HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni! Mátyás Fakereskedo Kft
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf

FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.


FAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvek

A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2010-07-21

Megalakult az Erdészeti albizottság, beszámoló az első üléséről

A FATÁJ 2010-06-18 és a korábbi FATÁJ 2010-06-14 cikkekben bemutattuk az Erdészeti albizottság tagjait. A FATÁJ 2010-05-27 cikkben pedig a létrehozási döntésről számoltunk be.

 

Az Erdészeti albizottság ülésének fő témája volt áttekinteni hogy az új Erdőtörvény végrehajtási rendeleteinek megalkotása hol tart, milyen erdészeti jogalkotási feladatok vannak előttünk, illetve lajstromba szedni, hogy az erdőgazdálkodókat képviselő szervezetek mely témákat ítélik kiemelkedő fontosságúnak.

A bizottság összetétele és vezetése szempontjából lényeges, hogy az elnök, Jakab István volt a felelőse a FIDESZ-nél az új Erdőtörvénynek annak tavalyi jogalkotási, illetve parlamenti vita szakaszában. Az ülés megnyitó beszédében is ez megjelent: "Azt gondolom, hogy ez a mai ülés különös jelentőséggel bír, hiszen azok az emberek ülnek az asztalnál, azok a szakértők, kollégák, akik a 2009. évben elfogadott új erdőtörvény megalkotásában is részt vettek. ... Most úgy érzem, hogy eljött az az idő, amikor nagyító alá kell tenni a törvényt, és a szakma képviselőivel közösen dolgozzuk ki egy stratégia mentén azokat a javaslatokat, amelyek még a szükséges változtatásokat meghatározzák. Stratégiát mondtam. Igen, egy stratégia mentén, mert úgy ítéljük meg, hogy egy tízéves agrár- és vidékfejlesztési, mezőgazdasági és vidékfejlesztési stratégia kialakítása során az erdészeknek különös szerepük van, ..."

 

Eztán felkérésére dr. Nagy Dániel főosztályvezető tájékoztatást adott a törvény elfogadása óta elvégzett és még várható ezzel összefüggő jogalkotásról. Dr. Nagy Dániel ismertetésében jelezte, hogy az Erdőtörvény végül kompromisszumok alapján született meg. Ugyanakkor jelentős jogalkotástechnikai eltérés, hogy a korábbi egy Vhr. helyett a jelen törvényben 38 felhatalmazó rendelkezés van, így bizonyos összevonások mellett is számos végrehajtási rendelete van a mostani Erdőtörvénynek. A 38-ból 30 felhatalmazást már kodifikáltak.

A hátralévő nyolc között a legfontosabb az átalakítási és a szálalási terv készítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet, hiszen ehhez a feladathoz uniós oldalról támogatás is kapcsolódik, az erdő-környezetvédelmi program, és mindenképpen szükséges lenne definiálni azt, hogy mit ért ez alatt az erdészeti hatóság és maga az erdészszakma és mik azok a sarok- és peremfeltételek, ami mentén a támogatás ellenőrizhető és kifizethető. Mindenki, aki az erdészettel foglalkozik, most már tudja, hogy a szálalás és átalakítás, kiforrás alatt lévő dolog szakmai szempontból.

Hátra van még a föld alatti gombák gyűjtésére vonatkozó részletes szabályok, a közjóléti fejlesztési tervek készítésével kapcsolatos szabályok, az arborétumok jegyzékéről szóló, a tűzgyújtási tilalom elrendelésének szabályai, a honvédségi erdőkre vonatkozó speciális szabályok, valamint a faanyagszármazás igazolási rendjével kapcsolatos szabályozás.

Továbbá a turizmusért felelős miniszterrel együttesen a turista-útjelzések és tájékoztató táblák elkészítésének és elhelyezésének, valamint a jelzett turistaútvonalak nyilvántartásának részletes szabályait is el kell készíteni.

A továbbiakat illetően az élet, illetve a nagyon sokféle magyar erdőtársulás majd megmutatja, hogy hol kell még csiszolni a joganyagon. Akár a törvény, akár a Vhr-ek szintjén. Ahogy korábban is folyt, szakmai és jogi elvek mentén egymással kibeszélve, ahogy ezt eddig is csináltuk, szerintem ezek a problémák feloldhatóak lesznek a következő időszakban, főleg, hogyha egy hosszú távú szakmai ágazati koncepció is készül, ami úgymond vezérfonalként szolgálhat a jogalkotás és más számára is.

Jakab István erre így reagált: Arra törekedtünk, hogy lehetőleg konszenzus legyen, találjunk meg egy egészséges együttműködési lehetőséget, egy olyan felületet, ahol a magán- és az állami erdő együtt tud működni, egymásra vannak utalva. Találjunk egy olyan megoldást, ahol az erdőgazdák és a környezetvédők, természetvédők úgyszintén megtalálják a közös hangot, a közös utat, a közös nevezőt, mert hiszen az erdő a közjót is szolgálja, de az erdő jövedelmet is termel. Az erdővel gazdálkodni kell, az erdővagyont kezelni kell. Tehát itt egészséges arányokat kell megtalálni, és azt gondolom, hogy igen, itt van helye a párbeszédnek, és szerény meggyőződésem szerint ez még eddig - úgy érzem, hogy - sikerült.

A másik dolog az, hogy hogyan tudjuk az erdőtulajdon védelmét, tehát az erdők védelmét - ha úgy tetszik - a falopások megakadályozását társadalmi szinten garantálni.

 

A meghívott szakértők közül Dombóvári Dénes (alelnök, MEGOSZ) kért szót először. __ Szóvá tette, hogy túl sok papírmunka és bürokrácia következik az új Erdőtörvényből. __ A természetvédelemmel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy aki korlátoz, annak fizetnie is kell. __ A falopásokkal kapcsolatban azt javasolta, hogy az élő fák apránként kivágását és ellopását természetkárosításként kellene kezelni, ami a mostanitól eltérő jogi megítélés. __ Továbbá a determinációs pénzek kifizetésével kapcsolatos problémákat részletezte és kérte, ha arra sehogyan nem megy, akkor azt a pénzt lehessen áttenni a szakirányítás támogatására. __ Végül fontosnak tartotta az erősen visszaesett mennyiségű erdőtelepítések ismételt felkarolását, hiszen az a kedvező földhasználati változáson túl igen sok embernek ad munkát.

 

Mőcsényi Miklós (főtitkár, FAGOSZ) örömmel vette hogy már szóba került a 10 éves agrárkoncepció, melyet a minap hirdetett meg a vidékfejlesztési miniszter. Ugyanakkor nehezményezte, hogy ezzel kapcsolatban a közleményekben az erdő ügye nem került szóba, pedig az erdők a művel terület negyedét teszik ki. Jelezte, hogy szívesen fognak bekapcsolódni a koncepció kidolgozásába nem csak erdőgazdálkodási, de fahasznosítási téren is. __ Örömmel venné, ha az agrárkoncepcióban elismerést nyerne az erdők területi és mennyiségi bővülésének, illetve a fatermékek tartós használatának szénlekötő és így klímaváltozást fékező szerepe. Az Európai Faipari Szövetség ezzel kapcsolatban fogalmazta meg ezt a jelmondatot: "Küzdj a klímaváltozás ellen: használj fát!" __ Javasolta, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló törvénybe már annak a Parlament elé jutó változatában ismét szerepeljen az SZJA-ból az erdőkre adható 1% lehetősége. A 2012. évi felhasználás szabályaiban pedig lehetőséget kellene adni, hogy e forrást erdő- és famerketingre is fel lehessen használni.

 

Ormos Balázs (főtitkár, OEE) az alábbiakat adta elő. __ Fontosnak tartja az állami és magán erdőgazdálkodók együttműködését. __ Beszélni kell az erdészeti károk, havaria okozta erdőkárok felszámolásáról. __ Ismerjük az állami erdőgazdálkodásban bekövetkezett változásokat, azt nem, hogy mik következnek még be, de azt szeretnénk, hogyha az állami erdőgazdálkodás jövőjével is foglalkozna az albizottság, mégpedig az állami tulajdon védelmének az erősítése mellett. __ Tudom, hogy most elindul ismét a mezőgazdasági termelés könnyítése, hogy otthon, falvakban, vidéki területeken tudjanak a mezőgazdasági terményekből továbbfeldolgozott terméket előállítani. Teljesen hasonlóan működik ez az erdőgazdálkodásban, ezt úgy mondjuk, hogy erdészeti melléktermékek: akár a gomba, a vadhús, a gyógynövény, lehetne sorolni, rengeteg ilyen van. __ Idén a 14. Erdők hete programsorozat elé nézünk. Mindig októberben szoktuk ezt rendezni. Az erdőtörvény szerint most az Országos Erdőtanács hatásköre, amely javaslatot tesz a VM-miniszter felé, és végül is ő dönt. Az erdők hetét az erdészeti erdőiskola szakosztály, amelynek jelenleg is vezetője vagyok, találta ki, és szervezi, így szeretnénk, hogyha egy együttműködés történne az összes érdekelt szervezettel. Ez ügyben is megkerestük Jakab István alelnök urat, aki ezt készségesen fogadta a Parlamentben. Október 8-án szeretnénk az Országház felsőházi üléstermében a megnyitót megszervezni. Szeretnénk, hogy az Erdészeti albizottság ennek aktív részese lenne, előterjesztené a Mezőgazdasági bizottság irányába, és döntés születne ebben a fontos ügyben.

Jakab István válaszában támogatta az Erdők hete eseménysorozatot. Ugyanakkor jelezte, hogy az október 8-i felsőházi teremben megnyitás nagyon intenzív szervező munkát igényel szinte már azonnal. Azért is fontosak ezek a rendezvények, mert 2011. január 1-től Magyarország az Európai Unió soros elnöke. Ha valaha a magyar erdészek rá tudják Európa figyelmét irányítani Magyarország természeti értékeire, a magyar erdőkre, akkor ez a félév ezt a célt szolgálja.

 

Telegdy Pál (elnök, MMEESZ és MERSZ) megosztotta azon tapasztalatát, hogy a leköszönő földművelésügyi és vidékfejlesztési, illetve a tisztét most elfoglaló vidékfejlesztési miniszterek bizottsági beszámolójukon, illetve meghallgatásukon az erdőket, az erdőgazdálkodást nem említették meg. Igaz, a rákérdezésre röviden válaszoltak. Ezért is fontosnak tartja az agrárkoncepció kidolgozásában részvételt. __ Támogatja az állami és a magán erdőgazdálkodók közötti együttműködést. __ Támogatni és társadalmilag egy kicsit több megbecsülést kell az erdőtulajdonosnak is adni.

 

Zétényi Zoltán (OEE) szerint a már korábban elkészült Nemzeti Erdő Program tartalmazza az erdőgazdálkodás hosszútávú stratégiáját. __ Többet szeretne tudni az EU elnökségünk alatt az erdészettel kapcsolatos tervekről és lehetőségekről. Az OEE két erdészeti kommunikációs konferenciát is fog szervezni akkor. __ 2011. az Erdők Nemzetközi Éve lesz.

Jakab István elnök válaszában kitért arra, hogy nyilván elkészült a nemzeti erdőprogram, de hát ahogy az idő halad előre, a megfelelő korrekciókra nyilván szükség van, hiszen a körülmények, a feltételrendszer is és még nagyon sok minden változott azóta, tehát nyilván azért vagyunk itt, és én nagyon őszintén elmondtam a felvezetőmben és most is csak megerősíteni tudom, hogy én az Erdészeti albizottság munkáját egy, a profi erdészek, az elhivatott, elkötelezett erdészek egyeztető fórumának tekintem.

 

Pócs János (Fidesz): Jelen véleményemmel ahhoz szeretnék nagymértékben hozzájárulni, ami itt elhangzott, hogy a falopás nem lopás, hanem természetkárosítás. És azt hiszem, hogy a természetvédelem fogalmában ezen a területen némi defektet szenvedünk, hiszen, mikor el nem ítélhető módon egy védett madár, ugye a múlt héten tárgyaltunk erről, hogy tíz védett madár védelmében 1300 hektárt hagyunk ki évekre a termelésből, ami szakember számára bizonyára így helyes, mert a védett madarakat védeni kell. Ugyanakkor, amikor azt látjuk, hogy a szemünk láttára irtják ki a fát, pár ezer forintos büntetésben részesül, ha egyáltalán részesül az, akit elkapnak. De azért azt látjuk országos, városi szinten, hogy a falopás majdnem hogy támogatott. Hiszen semmilyen büntetésben nem részesülnek, legfeljebb a jegyző elébe kerül az ügy, mint húszezer forint alatti lopás, és nem tudnak vele semmit kezdeni. Látjuk, hogy a rendőrség szeme láttára hordják szét az erdőt. Terjesszünk elő, dolgozzunk ki egy büntető törvényjavaslatot. Itt elhangzott a falopás, az nem lopás, hanem természetkárosítás.

 

Dr. Nagy Dániel (Vidékfejlesztési Minisztérium) adott választ a felvetődött kérdésekre. Taglalta, hogy a falopásokkal kapcsolatban a javasolt jogszabályi változtatások esetén mi mindent kell majd figyelembe venni. __ Az erdők 1%-ának újbóli bevezetése másik minisztérium kompetenciája. Kijelentette, hogy e lehetőség működése, utóélete is nagyon pozitív volt, aminek alapján szakmai szempontból nagyon hasznos lenne újbóli bevezetése. __ Az erdőkárokkal kapcsolatban a jogszabálytervezet elkészült, egyeztetése folyamatban van. __ Erdészeti vonalon nagyon sok feladatunk van az uniós elnökség alatt, hiszen nemcsak az erdők éve 2011 az ENSZ-nél, hanem az ENSZ erdőfóruma is 2011 első félévében ülésezik, valamint az európai erdők miniszteri konferenciája, az MCPFE is ekkor tartja az ülését, ahol szóba kerülhet a jogilag kötelező nemzetközi erdőszerződés vagy konvenció létrehozása, ami folyamatban van, ennek a szakmai tárgyalása. Tehát erdészeti szempontból az uniós elnökség rendkívül sok és nagy feladatot hárít egyébként a Vidékfejlesztési Minisztériumra. __ Örömmel látja, hogy nem csak a magánerdésze járnak tanulni az államiakhoz, hanem egyre gyakrabban ez már fordítva is előfordul. __ A Nemzeti Erdő Program valóban jó alapja a hosszabb távú tevékenységnek, azonban annak alapján érdemes a közelebbi időre a részleteket ismét áttekinteni és rögzíteni.

 

Jakab István zárszavában fontosnak tartotta az erdészek, természet- és környezetvédők közötti jó kapcsolatot. __ A falopásokkal kapcsolatban ha kell megteszik a szükséges intézkedéseket. __ A tíz éves agrárprogrammal kapcsolatban most kezdődik a munka. Mikor eljön az ideje, az Erdészeti albizottság napirendjére veszi. __ Visszatért arra, hogy nagyon szűk az idő az október 8-i Erdők Here nyitórendezvényig a Parlament felsőházi termében. __ Felhívta arra a figyelmet, hogy 2011. első félévben lesz OMÉK (Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás) és abban az erőgazdálkodásnak, a fagazdálkodásnak és a vadgazdálkodásnak is megjelenési lehetősége és szerepe lesz. __ Végül megköszönte az ülés nagyon-nagyon érdemi munkáját, amit a közös alkotómunka kezdetének tart, majd az ülést bezárta.

Összeállította: MM

 

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.