FATÁJ-online szaklap: események, gazdasági jelenségek a faiparban, bútoriparban, asztalosságban, erdőgazdálkodásban és a kapcsolódó területeken. Beszámolók, riportok, sajtószemle, ...
FELIRATKOZÁS FATÁJ-Online hírlevélre.
Kérem jelezze szakterületét, cégét, annak kapcsolóit.
Hivatkozás:
Ha felhasználja bármely cikket a FATÁJ-ból, hivatkozzon rá annak kapcsolójával is.

STIHL - nemzedékekre tervezve

Faipari és erdészeti gépek -> WOODTECH CSOPORT Kft
Mátyás Fakereskedo Kft HUNNIA FAGÉP - Jó magyarnak lenni!
Faipari gépek -> Stonewood Kft
FATÁJ nyitólap
FATÁJ archívum:

FATÁJ-online
médiaajánlat
pdf


FAGOSZ, Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség
A FAGOSZ a FATÁJ kiadója.

Dr. Gerencsér Kinga: Fafeldolgozás mobil szalagfűrésszel
(A 2002-ben megjelent kiadvány online változata.)

Keres egy céget, intézményt, iskolát? Kezdje itt:
fatudakozo.hu
woodinfo.hu
woodinfo.eu
Akác
termékek
Magyar-
országról:
hungarobinia.hu
FAIPARI, ERDÉSZETI
apróhirdetések
DÍJMENTESEN

FAIPARI, ERDÉSZETI
szakkönyvekFAGOSZ filmtár a Hazai Erdésznél

Nemzeti kincsünk az erdő - 40 kisfilm

Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete

Magán Erdotulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége

Országos Erdészeti Egyesület

Hobbi Faesztergálás


A pdf-ekhez az Acrobat Reader itt tölthető le:


2009-12-10

Európai Bútoripari Ágazati Párbeszéd

Beszámoló az Európai Bútoripari Ágazati Párbeszéd Bizottság és az Európai Bútorszövetség (UEA) novemberi vezetőségi üléseiről.

UEA Igazgatótanácsi ülése 2009. november 17. Brüsszel

A bútoripar helyzete az EU-ban

A termelés 2009. első III. negyedévében 2008. első III. negyedévéhez képest az EU 27 tagállamában érték és mennyiség tekintetében csökkent, kivéve Lengyelországot. Magyarországon -18%-os termelési érték csökkenés és -26%-os termelési volumen csökkenés, amivel kb. a középmezőnyben helyezkedünk el. A termelés értéke 2008-ban elérte a 105 mrd Eurot. Az export 2008-ban az olajbázisú országokban nőtt, (pl. Oroszország, Egyesült Arab Emírségek) másutt csökkent. EU-n kívüli export csökkent mindenhol, kivéve Marokkót. (+36%) Az EU-n kívüli import is csökkent mindenhol, legkisebb mértékben Kínában. (-5%) Az Európai bútoriparban a kereskedelmi mérleg deficites, az export nagymértékű zsugorodása miatt.

2010-11-re várható, hogy a növekedés beindul Európa szerte, néhány nagyobb ország "kijövetele" a válságból nem jelent egyértelmű és azonnali fellendülést.

 

A bőrtermékek és a bútorok címkézése

Európai bizottság támogatná a kezdeményezést, UEA-nak kellene meghatároznia az egységes címkézés tartalmát, amennyiben a tagok érdekeltek ennek kidolgozásában. Az UEA-n belül egy munkacsoportot kellene létrehozni, akik az egységes címkézés rendszerét dolgoznák ki.

Cél:

- fogyasztók tájékoztatása (pl. egészség és biztonság, környezeti tényezőkről)

- EU szinten egységes címkézési rendszer kialakítása, átláthatóbbá, könnyebbé teszi a beazonosítást Gyártók szempontjából egyaránt előnyökkel és hátrányokkal is járna az egységes címkézés bevezetése.

 

Karcinogén termékekre vonatkozó direktíva

Az Európai Bizottság dolgozik a karcinogén termékekre vonatkozó direktíva megújításán.

 

Veszélyes anyagok az elektronikai termékekben

A bútorokba beépített elektromos készülékek veszélyes anyagoknak minősülnek. Van-e erre bármilyen intézkedés a tagországokban?

 

Due Dilligence( kellő gondosság)

EP jóváhagyta a "Lucas" jelentést. A Tanács nem alakítja ki állásfoglalását december előtt. Várhatóan az Európai Bizottság támogatni fogja a Tanács álláspontját.

A Tanácsban az alábbi vitapontok merültek fel:

- a működés tekintetében kis cégek szerint a kockázatelemzés nem szükséges

- mi a megfelelően alkalmazható törvényi szabályozás

- működési monitoring

- kell-e mellékelni a termékhez

- általános tilalom

 

PFLEGT- a fa eredetének igazolása

AZ EFBWW nemzetközileg beazonosítható tanúsítvány sémák (PEFC, FSC) használatát javasolja, ami igazolja a legális fakitermelés tényét gazdasági, környezeti és a társadalmi nézőpontok szerint.

 

Habárak alakulása

- Az Egyesült Királyságban és Hollandiában a habárak megemelkedtek, annak ellenére, hogy a hab alapanyagának árai csökkentek az elmúlt időszakban

- információra van szükség a fő felhasználóktól, bútor gyártóktól és a hazai helyzetről

 

Európai Bútoripari Ágazati Párbeszéd Bizottság ülése

2009. november 18. - Brüsszel

 

A bútoripar helyzete az EU-ban

Az U.E.A. igazgatótanácsi ülésén ( munkaadói oldal) elhangzottakat ismerteti Bart de Turk, az U.E.A. főtitkára.

 

Leonardo-projekt

Csak a kárpitosok tudtak csatlakozni, a műbútorasztalosok pályázatát elutasították. Nem tudják konkrétan, hogy milyen indokkal került elutasításra a pályázat, ezt kiderítik, majd újra benyújtják.

 

WAVE-projekt folytatása

Célja: A szakmunkás munkaerőhiány megszüntetésére fiatal szakmunkásokat hozni a bútoriparba, vonzóbbá tenni ezt a szakmát körükben. Egy kezdeményezés már elindult Romániából, jelenleg elbírálás alatt van. Ezen projekt előzményeként a prágai találkozó alkalmával elkészült egy kézikönyv a jó gyakorlatokról, a szakma népszerűsítéséről.

 

Szeminárium indítása iskolában vagy szakképző központban

A munkavállalói oldal javaslata: jövő évben tanulmányutat szervezni egy Hollandiában működő képzőközpont Fa-és Bútoripari technikumába, amelynek több mint 3000 hallgatója van. Több iskolát is meglátogatnának, szakképzési hálózatot kialakítva, ami összekötné a képző intézményeket. Házdíszítés-dekorációs szektort is bevennék harmadik szegmensnek a fa-bútor mellé. Beadási határidő: 2010. március

 

Munkahelyi egészség és biztonság munkacsoport létrehozása a bútoripari ÁPB belül

Javaslat: bővítsék ki a munkacsoport tevékenységét a környezetvédelemmel. A környezetre és az egészségre veszélyes anyagok A karcinogén anyagok káros hatásait felmérő tanulmány készítése folyamatban van, ezen anyagok használatánál nem lehet határértéket meghatározni. A formaldehid estében a határérték meghatározása lehetséges, márciusra készül ez a határérték meghatározásáról és szabályozásáról szóló tanulmány.

 

A fenti eseményeken Magyarországot Tóth Eszter (Bútorszövetség ügyvezetője) és Zámbori Szabina (FBE-ÁPB titkára) képviselte.

A beszámolót készítette: Zámbori Szabina FBE-ÁPB titkár

 

 

 

Ágazati Párbeszéd Bizottság

A Fa- és Bútoripari Alágazati Párbeszéd Bizottság az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság alágazataként jött létre 2004. május 4-én. Az alágazat megalakításában a munkáltató oldalról két szervezet, a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség (FAGOSZ) és a Magyar Bútor és Faipari Szövetség (MBFSZ) vett részt. Az Országos Asztalos- és Faipari Szövetség (OAFSZ) 2004. június 7-én csatlakozott. Munkavállalói oldalról a Fa és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete (FBDSZ) és a Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége az alapító szervezetek. A bizottság munkájába 2005. június 1-jén az erdészeti ágazat is bekapcsolódott. A bizottság jelenlegi formáját 2006. március 20-án nyerte el amikor kiválva az Építőipari ÁPB-ből és a Mezőgazdasági ÁPB-ből megalakult a független Faipari, Bútoripari és Erdészeti Ágazati Párbeszéd Bizottság (FBEÁPB), mely e három, a fához köthető ágazatot fog össze. A munkáltatói oldal elnökének Mőcsényi Miklóst a FAGOSZ-ból, a munkavállalói oldal elnökének Kovács Imrét az FBDSZ-ből választották. Jelenleg a bizottságot az alábbi tagszervezetek alkotják: Munkáltatói oldalon: - Magyar Bútor és Faipari Szövetség - Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség - Országos Asztalos és Faipari Szövetség Munkavállalói oldalon: - Fa- és Bútoripari Dolgozók Szakszervezete - Munkástanácsok Faipari Szakmai Ágazatának Országos Szövetsége - Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete - Mezőgazdasági Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (részvételi jogosultság).

Az FBEÁPB célja, hogy az ágazati tevékenységek tagoltságát tükröző konzultációs fórumként erősítse a szociális partnerek között jelenleg is meglevő együttműködést, elősegítse ágazati-, és munkahelyi szintű kollektív szerződések, valamint megállapodások megkötését, továbbá a szakmai összetartozás alapján járuljon hozzá az összefogás, közös fellépés erősítéséhez, a munkabéke fenntartásához az ágazatban. Az FBEÁPB alapvető feladatának tekinti a munka világát érintő kérdések egyeztetését a szociális partnerek között; ennek keretében ágazati kollektív szerződések kötésének előkészítését, megállapodások kötését, ajánlások, állásfoglalások, javaslatok kialakítását és képviseletét, a kormányzati szervekkel konzultáció folytatását az ágazatra vonatkozó szakmai kérdésekről, stratégiákról, jogszabálytervezetek előzetes véleményezését, végrehajtásuk értékelését.

 

A FATÁJ felületén megjelent kapcsolódó írások:

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2009. I.félév (2009-11-27)

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008. év (2009-08-13)

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.félév (2008-12-10)

 

- Faipari és bútoripari ágazati gazdaságelemzés, 2008.I.negyedév (2008-10-17)

 

- Faipari, bútoripari, erdészeti tapasztalatcsere Csehországban (2008-11-28)

 

- A hazai faipari szakoktatás helyzete című tanulmány (2008-04-15)

 

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány első része (2008-04-30)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány második része (2008-05-23)

- Szociális párbeszéd az EU-ban tanulmány harmadik része (2008-09-18)

Tóth János

DomoTrend Kft - Lakberendezés Európa neves design-muhelyeibol.

A Microsonic Hunter-1™ kifejezetten olyan eszköz, mely az impulzusszeru zajbehatás káros következményeitol (dörej-ártalom) óvja meg viselojét, míg csendes környezetben a kello hallást biztosítja.

AKE - A perfekt megoldás

Dunaker Kft - Alapítva 1986

105 hazai furészüzem gazdasági teljesítménye - 2010. - Megvizsgáltunk 105 hazai furészüzemet muködteto vállalkozást (60 kemény-lombos, 44 lágy-lombos, 1 fenyo-feldolgozó) a 2010-es évi teljesítményei alapján.

Fagazdasági felszámolás számláló - 2012.május - Összegyujtöttük a fagazdaság szakterületein muködo (muködött) Magyarországon bejegyzett cégeket, amelyeknél a 2012-es évben indult el a felszámolási, ill. végelszámolási eljárás.

Grube Kft

Zalaerdő Zrt - Erdészek az erdoért

Forestinvest.hu

Erdészeti gépek, eszközök, muszerek, kiegészítok kereskedelme.

ERFARET Tudásközpont

Magyar Belsőépítészet

FATUDAKOZÓ - az online faipari cégtár

KARDEX Kft - Erdészeti-faipari termelés, kereskedelem. Furészáru termelés: elsosorban bükk és tölgy. Belföldi, nemzetközi szállítás. Export-import tevékenység.

LEITZ Hungária Szerszám Kft
 A FATÁJ lapot kiadja a FAGOSZ
Minden jog fenntartva. All rights reserved.